Důraz kladli lektoři primární prevence Tomáš Žambera, Martina Vítů a Petra Řeháková při interaktivních trénincích se společným tématem „Bez úrazů je to fajn!" na správné používání cyklistických helem a nutné používání zádržných systému v autě.

Děti hned na úvod vyplnily krátký test. Potom mohly sledovat na promítací ploše modelové situace a komentáře k jejich řešení, i si prakticky vyzkoušet správné upevnění cyklistické helmy, aby za každých okolností při pádu splňovala svoji ochrannou funkci.

Pro nácvik funkčního připoutání bezpečnostními pásy i na podsedáku byla ve třídě umístěná skutečná autosedačka. Akce je součástí projektu „Primární, sekundární a terciární prevence v traumacentru Thomayerovy nemocnice"nadačního fondu Kolečko.