„Celodenní akce se konala na umělé slalomové dráze ve vodáckém areálu Lídy Polesné. Výcvik hasičů centrální stanice Hasičského záchranného sboru Benešov byl zaměřený na rozmanité činnosti, se kterými se mohou setkat při záchraně osob na vodní hladině," nastínil Martin Kučera, hasičský instruktor.

Benešovští záchranáři v umělém kajakářském kanálu nejdříve po instruktáži procvičovali jízdu na raftu na klidné i divoké vodě, nácvik správné techniky pádlování a ovládání raftu.

Pak soupeřili s živlem v silném proudu, vracáku a vodním válci i plavbu v peřejích.

Ve finále došlo na hlavní hřeb výcviku na raftu

Správné jednání při jeho převrácení a záchranu tonoucího i s pomocí paddleboardu (plovoucí deska podobná surfovému prknu, jakou používali v americkém TV v seriálu Pobřežní hlídka) a optimální postup záchrany topícího se vodáka nebo plavce v silném proudu.

Zdolají rozhlednu 
v plné výstroji

Kvarteto benešovských profesionálních hasičů si zítra u rozhledny Bohdanka na dohled od Zruče nad Sázavou vyzkouší jinou suchozemskou" disciplínu. Soutěž TFA „Nejtvrdší hasič přežívá" je zařazená jako pohárová o ocenění středočeským ředitelem Hasičského záchranného sboru.

U obce Bohdaneč se koná počtvrté. Nejzdatnější borce čeká mezi 10 až 15.30 několik náročných disciplín. Tahání a balení hadic, transport těžké figuríny, odsunutí kamenného kvádru s pomocí palice a závěrečný výstup do nejvyššího podlaží rozhledny Bohdanka.

V zásahové výstroji a výzbroji s dýchacím přístrojem na zádech. Benešovská požární stanice jako pořadatel soutěže kromě družstva čtyř soutěžících na Kutnohorsko vysílá i organizační tým.