Výkopy trasy a pokládání  potrubí pro přivaděč pitné vody ze Želivky pokračují také v ulici K Tužince.