„Ve vzduchu byla cítit nervozita z očekávaného setkání se zkušebními komisaři. V devět hodin zazněly první tóny uvítací fanfáry v podání trubačů Benešovské horny," popsal sobotní ráno Zdeněk Kůta, člen myslivecké komise a mediální zmocněnec kulturně propagační komise OMS.

Adepty i členy komisí přivítal a s organizací zkoušek seznámil místopředseda OMS Benešov Luboš Kuneš. Poté předseda prvního senátu Vladimír Kotouš a předseda druhého senátu Jaroslav Vaníček představili lektory. Přítomni byli i náhradní a začínající lektoři.

„V sále bylo také živo, protože se rozjel kolotoč otázek a odpovědí. Z přihlášených sedmadvaceti adeptů se pět omluvilo ze zdravotních nebo pracovních důvodů. V prvním senátu uspělo deset adeptů z jedenácti. Z toho tři s vyznamenáním. Jeden neprospěl z právních předpisů," konstatoval Zdeněk Kůta.

Ženy byly nejlepšími adeptkami

Nejlepším adeptkou prvního senátu byla vyhlášená Věra Kristová, která předvedla nejlepší odborné znalosti.

Ve druhém senátu z jedenácti adeptů prospělo deset, z toho jeden lovec s vyznamenáním. Jeden adept měl mezery v mysliveckých zvycích a tradicích.

Nejúspěšnější adeptkou druhého senátu byla vyhlášená Markéta Peroutková, která předvedla nejlepší výkon při zkoušce.

Celkem složilo zkoušky úspěšně dvacet uchazečů o první lovecký lístek

Nejlepší absolventi obdrželi pasovací list a knihu Srnčí zvěř II. od Pavla Scherera.

„Členové lektorského sboru hodnotili letošní výkony absolventů zkoušek spíše jako průměrné, i když individuality s opravdovým zapálením o problematiku se také našly. Teoretické znalosti byly zpravidla dobré. Praktické dovednosti většinou zaostávaly za teoretickými, ale i zde se výjimky také našly.

Do kurzu o první lovecký lístek, který byl zahájený v únoru letošního roku, je již přihlášených 32 adeptů," zhodnotil Zdeněk Kůta sobotní zkoušky s připomenutím, že je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném a objektivním průběhu mysliveckých zkoušek a při přípravě kurzu během roku.

Především Janu Slabému (předsedovi kulturně propagační komise), lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov.

„V neposlední řadě je také třeba poděkovat členům MS Mlýn Struhařov a restauraci za zázemí a servis, které bylo důstojné takové akci, jako jsou zkoušky z myslivosti," připomněl myslivecký funkcionář.

„Novým úspěšným absolventům připomínáme, aby své znalosti, vědomosti a dovednosti, které předvedli u zkoušek, nadále prohlubovali a rozvíjeli. Protože jen znalosti a poznání vedou k pochopení přírody v celé své rozmanitosti a složitosti. Jen ten, kdo dokáže pochopit tyto zákonitosti, může být dobrým myslivcem," popřál Zdeněk Kůta.

Článek o chovatelské přehlídce trofejí ve Struhařově čtěte v Benešovském deníku ve středu.