V souvislosti s nimi nebude v úřední dny 2. a 4. července registrace vozidel na Odboru dopravy a správních agend na Městském úřadě v Benešově veřejnosti přístupná.

Fronty lidí, které je v úředních dnech možné vidět každé ráno na Masarykově náměstí, se tak s největší pravděpodobností přechodně ještě zvětší.

Motoristé by už nyní měli počítat s odstávkou úřadu a tím i nemožností vyřizování svých záležitostí.

Veškeré své úkony spojené s evidencí motorových vozidel totiž budou moci vyřídit naposledy 28. června.

„Nový systém, postavený na moderním technologickém základě, by měl zkvalitnit agendu vozidel a činnost koncových uživatelů na úřadech," uvedl Pavel Vohralík, vedoucí Odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Benešov s tím, že provoz stávajícího registru skončí v pátek 29. června v patnáct hodin.

Přechod na nový registr se tak žadatelů dotkne pouze během prvních tří pracovních dnů v červenci. Kvůli státním svátkům ve čtvrtek a pátek pak budou veřejnosti úředníci znovu plně k dispozici do pondělí 9. července.

Právě během zmiňovaného pondělí spustí Ministerstvo dopravy nový Centrální registr vozidel.

„Do doby, než proběhne instalace nového systému, nebudou moci pracovníci registru vyřizovat žádosti a nebudou moci poskytovat ani žádné informace," upozornil Vohralík.

O tom, že nový Centrální registr vozidel (CVR), který bude sloužit, jako centralizovaný informační systém veřejné správy ČR začne pracovat od pondělí 9. července, rozhodlo Ministerstvo dopravy. To také určilo, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), do jejichž gesce výkon agendy vozidel spadá, ukončí vkládání dat do stávajícího registru vozidel v pátek 29. června.

„Během odstávky úřady ORP zajistí dokončení přípravy pracovišť evidence registru vozidel na zahájení provozu nového CRV a dokončí vyškolení svých zaměstnanců pro práci s novým CRV," ujistil vedoucí odboru dopravy.

Potvrdil to také náměstek ministra dopravy Ivo Toman. „Ministerstvo průběžně komunikuje se zástupci ORP a informuje je o aktuálním stavu vývoje CRV, požadavcích v oblasti hardwarového a softwarového vybavení, přesunu a čištění stávajících dat a poskytuje konkrétní návod pro zajištění přechodu na nový CRV a pro zajištění jeho provozu po stránce zabezpečení a dalších otázek IT," uvedl Toman a připomněl, že školení koncových uživatelů úřadů ORP už začalo.

Nový CRV nechalo Ministerstvo dopravy vyvíjet na základě nutnosti zajištění komunikace CRV s Informačním systémem základních registrů a také kvůli změnám vyplývajícím z připravované právní úpravy zákona.