„Smyslem výběrového řízení je zajistit všem jídelnám stejné cenové podmínky a sjednotit kvalitu dodávaných potravin,“ uvedla Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku Městského úřadu Benešov s tím, že každá jídelna bude mít smluvně uzavřený vztah například se třemi dodavateli masa. Ti pak budou reagovat na poptávky jídelny a předloží jí své nabídky. „Rámcová smlouva určí maximální nabízenou cenu, a proto aktuální nabídka, která bude cenově nejvýhodnější, vyhraje,“ vysvětlila Kaňková.

Na podání nabídek mají případní uchazeči čas do úterý 5. prosince. Nabídku je možné písemně či elektronicky zaslat zadavateli, tedy Městskému úřadu Benešov.

Dodavatelé potravin pro benešovské školní jídelny, které v otevřeném výběrovém řízení vybere radnice, by podle jejích předpokladů mohli začít své zboří dodávat hned po podpisu rámcové smlouvy. Už vánoční menu tak nejspíš připraví kuchařky ze zboží dodaného novými zásobovateli. „Předpokládané ukončení doby plnění je jeden rok od podpisu rámcové kupní smlouvy,“ dodala Helena Kaňková a připomněla ještě, že s vybranými účastníky bude uzavřena rámcová kupní smlouva a následně bude probíhat výběr dodavatele na základě dílčích poptávek jednotlivých jídelen.