Dosavadní stromy a keře by bránili výstavbě protipovodňových opatření, proto muselo město přistoupit k plánování kácení a následné výsadbě.

Na konci minulého roku se sešlo asi 20 sázaváků spolu se členy Zdravého města Sázava, aby prodiskutovali vykácení a následnou výsadbu stromů v místě stavby protipovodňových opatření ve městě. “Nejdříve jsme zúčastně podrobně informovali o posledních povodních v letech 2006 a 2013 a seznámili je s celým projektem kolem řeky. Dále jsme mluvili o tom, kde vysadit nové stromy v rámci náhradních výsadeb,” uvedl místostarosta města Sázavy Bohuslav Vtípil.

Přečtěte si: Zachraňují žáby, staví jim do cesty překážky

I když město Sázava je plné stromů a keřů, tak diskutující během setkání našli místa pro výsadby rozsáhlých stromořadí v centru kolem společenského domu, školy i Černých bud v podzámčí. Rozptýlená zeleň bude nakonec doplněná do vhodných volných míst od centra až po okrajové části města.

Výsadba stromů bude v režii firmy, kterou vybere Povodí Vltavy jako investor protipovodňových opatření. Díky dobré spolupráci radnice se zástupci povodí se ale i město bude aktivně podílet na plánu výsadeb. S kácením stromů by měli odborní pracovníci začít již aktuálně, samotná výsadba je ale naplánovaná až na podzim 2017 či jaro 2018. “Usilujeme ale o to, aby alespoň část výsadeb se uskutečnily již během letošního jara,” dodal místostarosta.

Nové výsadby byly navržené v hodnotě stromů kácených, což bylo spočítáno na více než 4 miliony korun. Mezi kácenými stromy převažují vrby, obvykle ve stadiu rozpadu. Sázet se budou geograficky původní dřeviny, ze stromů zejména dlouhověké lípy a duby, dále pak habry, jasany, javory, jilmy, olše, topoly a vrby. “Během setkání s občany zúčastněné také zajímalo, co máme v plánu s pokácenými stromy, tedy se dřevem. Město bude vhodný materiál prodávat na palivo,” uvedl Bohuslav Vtípil.

Čtěte: Dámy na uklízení si najímá stále více lidí

Obyvatelé Sázavy ale nemusí vnímat kácení stromů jen v souvislosti s protipovodňovými opatřeními. Stromy i keře sází radnice průběžně. Některé stromy na území města totiž dožívají a stávají se nebezpečné z důvodu velikosti nebo napadení chorobami. Obrovská obnova a dosadba dřevin se uskutečnila v roce 2014 v Sázavě i v přidružených obcích. Nejviditelnějšími z nich jsou nové aleje v Klášterní a Pražské ulici, Na Křemelce a živý plot v Poznaňské ulici. Spousta stromů přibyla i v sídlišti a město nezapomnělo ani na okolní obce. “Město se stará i o nádherné aleje po našich předcích, na Prokopově nábřeží a v Anenské ulici, i o osamocené stromy. Vyhlásilo je za významné krajinné prvky nebo památné stromy a odborně je udržuje, stejně jako ostatní zeleň v Sázavě,” dokončil místostarosta.

Projekt protipovodňových opatření je velká stavba, jehož ruch na jeden rok znepříjemní život řadě občanů Sázavy. Na druhou stranu ale investoři slibují zamezení zatopení nemovitostí na levém i pravém břehu pod mostem. Kromě nábřežní zdi na levém břehu a hráze na pravém bude jako odlehčovací rameno obnoveno původní koryto řeky Sázavy u pravého břehu. Vznikne tak další hezká přírodní oblast poblíž centra, kterou budou obyvatelé města moci využívat i pro radost.

Přečtěte si: V Týnci se konal první obří taneční maraton Y cup