Jelikož trubky vodovodu jsou zrezivělé, bude se muset pravděpodobně opravit větší úsek řádu, než se nejdříve předpokládalo. Proto není jisté, kdy částečná uzavírka ulice Nádražní skončí. "Vodohospodářská společnost Benešov potvrdila poruchu na přípojce vody v dané lokalitě. V tuto chvíli není dle jejich vyjádření nikdo omezen na dodávce vody. Na odstranění se již nyní pracuje," uvedla Veronika Kondrátová, vedoucí oddělení komunikace města Benešov.