„Zkontrolujte si, prosím, stav přípojek vodovodu, elektra, kanalizace, případně plynu. Pokud je přípojky nutné vyměnit, kontaktujte jejich správce. Po pokládce nového asfaltu nebude možný zásah do jeho povrchu,“ upozornil starosta města Martin Kadrnožka.

O tom, že se i letos v Týnci budou místní komunikace opravovat není třeba pochybovat. Podle starosty chce město alespoň zahájit jejich rekonstrukci ve starém Týnci, tedy levobřežní části města.

„Pokud se nám podaří zajistit dostatek peněz, bude se jednat o silnice v ulicích Lipová, Růžová, Sad přátelství, Krusičanská v lesním úseku od hotelu k první křižovatce, Janovická od mostu k lávce, U Janovického potoka z opačné strany od hlavní na Krusičany ke Krusičanské, K. H. Máchy od staré školy ke křižovatce 1. máje a také samotnou ulici 1. máje,“ vyjmenoval, ale upozornil, že vše bude znovu záležet na penězích.

„V tuto chvíli vzhledem k pandemii nevíme, jak to s financemi ze státního rozpočtu bude letos vypadat. Pokud k rekonstrukci komunikací nedojde tento rok, určitě se budeme snažit práce zahájit v roce následujícím,“ slíbil týnecký starosta Martin Kadrnožka.