Rozšíření této školky ale závisí především na Místní akční skupině, zda finance na rekonstrukci městu přidělí.

Mateřskou školu K Vodárně čeká rozšíření prostor. Město tak chce předejít problémům s nedostatkem míst pro předškolní děti. „Aktuálně sice nemáme problémy s přijímáním všech našich dětí od tří let. Jenže kvůli novému školskému zákonu, který uděluje obcím povinnost zajišťovat povinné předškolní vzdělávání, musíme možnému nedostatku míst předejít. Snažíme se tak vyhovět i okolním obcím,” řekl starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Vytvoření další, jedné třídy ve školce K Vodárně je sice naplánované až na příští rok, ale již v tuto chvíli začalo město na vlastní náklady rozšiřovat venkovní areál. Aktuálně se tak děti i učitelky z mateřinky mohou těšit z nového oplocení i větší zahrady. „U školky K Vodárně se nám podařilo získat další část pozemku. Větší zahrada nám skýtá možnosti k vytvoření nového hřiště. Ve venkovním areálu budou také umístěné další herní prvky,” uvedl Luděk Jeništa.

Ani Mateřská škola Velíšská nezůstane bez povšimnutí. Krajská hygiena již několik let upozorňuje vedení města, že hygienické podmínky ve školce nejsou optimální. Opravy budou rozdělené na několik etap, první etapa stavebních prací by měla začít již tento rok v červnu. „Chceme vyhovět hygieně. Do jedné třídy se totiž chodí přes sociální zařízení a ani jídelna prostorově nevyhovuje. V červnu bychom chtěli začít s rekonstrukcí, aby provoz byl bezzávadový. Opravy hradí město a částku máme vyčíslenou na více než dva miliony korun,” doplnil Luděk Jeništa.

Menší investice se letos dotknou i dalších školek v působnosti Vlašimi. Třeba domašínská školka se taktéž dočká úpravy venkovního hřiště. Město chce upravit především povrch. U Mateřské školy Kolonka zase vedení města eviduje neutišitelné nádvoří, které by se také mělo upravit. Zde je především problém v nefunkční jímce, která nádvoří hyzdí.