Potvrzuje to i územní plán, který počítá s dalšími místy pro stavby rodinných domů. Zahrnuje také tři velké rozvojové lokality na východě, severovýchodě a západě obce. A během příštích čtyř let mají přibýt ještě další dvě, které jsou v současné době ve fázi příprav. Ani jedna z nich však nepatří obci, která disponuje pouze dvěma stavebními pozemky.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Kvůli rozvoji obce v současné době probíhá rovněž intenzifikace naší čistírny odpadních vod,“ potvrdil Miroslav Šiška, první a dosud také jediný polistopadový bukovanský starosta.

K intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) obec přikročila po poměrně krátké době. V letech 2012 až 2014 Bukovany s přispěním dotace ministerstva zemědělství vybudovaly kanalizaci včetně čistírny odpadních vod. Za sedm let provozu se ale zařízení dostalo až na hranici svých možností.

Jak starosta připomněl, územní rozhodnutí na ČOV měly Bukovany už v roce 2005 a stavební povolení o tři roky později. Další čtyři roky ale obec čekala na přidělení dotací. „Pak se stalo, že v době, kdy jsme čističku dostavěli, mohlo se na ni připojit jen několik dalších domů,“ vysvětlil Šiška.

Intenzifikace ČOV za více než patnáct milionů má zajistit, že se na ni bude moci připojit celkem 1200 lidí. K takovému stavu by mohlo podle starosty dojít už v roce 2035.

Roční rozpočet obce je zhruba třináct milionů korun. Daňové příjmy by přitom mohly být vyšší, pokud by si lidé, kteří se stěhují do nových domů v obci, přihlásili v Bukovanech trvalé bydliště. Často s tím totiž vůbec nepočítají. „Jedinou páku, kterou na takové lidi máme, je, že za ně bez trvalého bydliště nepřispějeme na školu nebo školku pro jejich děti,“ vysvětlil bukovanský starosta, podle kterého se díky této strategii podařilo získat několik rodin mezi oficiálně zapsané obyvatele obce.

„Jedinou páku, kterou na takové lidi máme je, že za ně bez trvalého bydliště nepřispějeme na školu nebo školku pro jejich děti,“ dodal bukovanský starosta a potvrdil, že díky této strategii se podařilo „dostat“ několik rodin mezi zapsané, trvalé obyvatele obce.