Kurz byl zaměřen hlavně na KPR (kardiopulmonární resustitaci). Ale hovořilo se i o tom, jak správně volat záchrannou službu. Jak postupovat při poskytování první pomoci u dospělého a u dítěte, jak zprůchodnit dýchací cesty a jak se provádí masáž srdce. Na pořadu dne bylo také to, co dělat při úrazech a dopravních nehodách. Jak zastavit krvácení, jak postupovat při otravě, alergických reakcích, při dušení, opaření nebo popáleninách. Jak zvládnout manipulaci s bezvládným, jak správně na stabilizovanou polohu, jak rozpoznáme infarkt, mrtvici. Prostě to nejdůležitější při první pomoci.

Na závěr si každý vyzkoušel na modelu masáž srdce i dýchání. Některé překvapilo, jak je resuscitace svým způsobem fyzicky náročná.

Kurz byl dlouhý dvě hodiny. A byl velice přínosný. Zúčastnili se ho nejen maminky, ale i tatínkové. Dozvěděli se, jak se zorientovat v různých kritických situacích ohrožujících zdraví nebo život a správně poskytnout první pomoc, což je v ohrožení života velmi důležité.

Blanka Škorpová