Díky projektu Život pro kuřičku se pomalu daří tuto vzácnou, ohroženou rostlinu vracet do přírody a především rozšiřovat její populaci. „Máme dokončeno devět hadcových skalek, na kterých jsou rostliny vysázeny. Zahrádkáři, kteří ji na svých pozemcích mají, dostali od nás jednoduchý návod, jak se o ni starat,“ upřesnil Ondřej Pašek, projektový manažer projektu na záchranu kuřičky hadcové.

Kuřička hadcová ale nepotřebuje nijak významnou péči, jelikož se jedná o divokou rostlinu. Zahrádkáři budou především sledovat, zda rostlina kvete, jak se rozrůstá a zda se postupně objeví i nové kuřičky. „To vše se uvidí až na jaře. K zahrádkářům budeme opět vyjíždět v červnu,“ dodal Ondřej Pašek.

V rámci projektu vznikla také velká hadcová skalka s kuřičkou u hulického Vodního domu. U skalky si mohou zájemci přečíst i tématickou informační tabuli, která patří k naučné stezce kolem Vodního domu.

„V sobotu pořádáme akci, která se kuřičce hadcové a unikátním rostlinám bude věnovat. Do Vodního domu dorazí botanici, kteří zúčastněné seznámí s podrobnostmi,“ řekla Tereza Ptáčková, manažerka střediska Vodní dům.

Místa, kde je nově vybudována hadcová skalka pro pěstování kuřičky hadcové:
- v rámci projektu je zapojena na dvanáct zájemců
Libouň
Kamberk
Benešov
Vlašim
Bernartice
Hulice
Petroupim (Základní škola)
Praha (Botanická zahrada)
Vojslavice (Vysočina)

Týden vědy a techniky představí projekt Život pro kuřičku

Kde: Vodní dům Hulice

Kdy: sobota 11. listopadu, od 9 do 16 hodin

Co: Zájemci se dozví, jak může věda přispět k záchraně ohrožených druhů rostlin, zda je možné navrátit druh na místa, kde už vyhynul, i jak mohou globální klimatické změny ovlivnit přežívání ohrožených druhů rostlin. Zúčastnění si také vyzkouší vybrané metody výzkumu a na jejich základě zkusí navrhnout postup pro záchranu rostlin.