Za poměrně krátkou dobu se svojí aktivitou prosadilo a dostalo do podvědomí široké veřejnosti. „Máme za sebou druhou, velmi vydařenou sezonu. Z ohlasů víme, že nám fandí lidé z Bystřice i okolí. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci nejen se školou a školkou, ale i s dalšími organizacemi,“ uvádí vedoucí centra Radka Macháčková.
K větším letošním akcím, které mateřské centrum připravilo pro děti i dospěláky, patřily maškarní karneval, oblíbené jsou pravidelné pohádky U Jelena a Večery s …, Bramboriáda, Halloween, obrovskou odezvu měly pochody, jako například Bystřická šlápota či Pochod za velikonočním zajícem. „Pokaždé jsme napočítali hodně přes sto účastníků, což je slušné číslo. Také Pyžamový candrbál neměl chybu. V těchto akcích bychom chtěli pokračovat,“ dodala Macháčková.
Podle spoluzakladatelky Kulíška Vandy Pechové je centrum na dobré cestě dál rozšiřovat svojí nabídku a přilákat do svých řad ještě více dětí i dospělých. „Některé maminky, přestože již mají odrostlé děti, nám pomáhají, stejně tak manželé Martínkovi, kteří dohlíží na naše dětské hřiště, což je fajn,“ kvituje Pechová. „Také se nám podařilo získat další grant z programu Leader +, za který jsme nakoupili hračky rozvíjející jemnou motoriku. Z peněz od ministerstva zemědělství jsme obstarali dva počítače. Časem počítáme i s instalací internetu, aby si děti po něm mohly brouzdat a současně s ním seznamovat starší generaci,“ dodala.
A co čeká MC Kulíšek v nejbližší dnech? „Teď máme měsíc dovolenou. Sejdeme se 30. července, kdy pořádáme čtrnáctidenní příměstský tábor, o který je po loňských zkušenostech obrovský zájem,“ dodala Macháčková.