„My jako město máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a požádáme kraj o zařazení akce do jeho letošního investičního plánu,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

K tomu, jak nyní potvrdil kraj, ale nedošlo a akci hodlá investor spustit do poloviny roku 2020. „Čeká se na dopracování projektové dokumentace pro povolení stavby,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.

Předpokládané náklady činí 40 milionů korun. Kraj zaplatí polovinu. Přesnou cenu určí až rozpočet, který je součástí projektové dokumentace a především soutěž na zhotovitele stavby.