Alespoň takový dojem vyvolává dopis, který obdržela řada obyvatel Krhanic. Někteří ho vyhodili bez jakéhokoliv zájmu do koše, jiní na něj reagovali. Ať už zodpovědně nebo podrážděně.

Jednou takovou nespokojenou byla žena, která zaslala do redakce Benešovského deníku zmiňované psaní a velice se pozastavovala nad tím, jak je možné, že Vodohospodářská společnost Benešov neví, kdo je jejich zákazníkem.

„Copak nemají žádnou evidenci? Sice mě ten dopis pořádně rozzlobil, ale chápu, že nám ho poslali, protože máme nainstalovanou vodovodní šachtu. Ale jak je možné, že ho poslali i mojí známé, která nemá ani tu jímku,“ vznesla dotaz žena, která si nepřeje uveřejnit v novinách své jméno.

„Přímo v této lokalitě je vysoký odběr vody a z toho důvodu máme podezření na černé odběratele. Proto si tímto dopisem chceme udělat přehled o tom, kdo má vlastní studnu nebo odebírá vodu z veřejného vodovodu a není u naší společnosti zaevidovaný,“ uvedla Alena Beranová, zaměstnankyně VHS Benešov s tím, že pochopitelně seznam svých klientů mají, přesto díky zmiňovanému dopisu se už tři, v uvozovkách hříšníci, přihlásili.

„Jedná se o lidi, kteří si koupili v Krhanicích dům. Zatímco bývalý majitel se jako odběratel odhlásil, nový se do naší databáze zaevidovat zapomněl,“ vysvětlila Beranová.

Stejně pohotovou otázku měla pracovnice vodohospodářské společnosti i na to, proč oslovují obyvatele, kteří nemají ani vodovodní šachtu. „Tím, že se nás zkontaktují, mohu jim nabídnout možnost připojit se na veřejný vodovod,“ sdělila na závěr Alena Beranová.

Podle jejích slov je jedním z důvodů zaslání dopisů neblahá zkušenost z minulých let, kdy lidé navrtávali vodovodní potrubí a přípojky si zaváděli do domů načerno.