Již potřetí se tam totiž konalo Krhanické tónohraní, na kterém tentokrát vystoupilo osmičlenné Nové pražské kolegium rozhlasových symfoniků a čtyřiadvacetiletý houslista Jan Mráček. Ten se stal bezesporu hvězdou celého hudebního večera.

V bezmála dvouhodinovém programu zazněly skladby jako Bolero od francouzského hudebního skladatele Maurice Ravela, Humoreska od Antonína Dvořáka, Pizzicato polka od Johanna Strausse či Cikánské melodie od Pabla de Sarasateho.

„Krhaničtí i prosečničtí občané jsou celkově kulturně založení, takže akce, které pořádá kulturní komise a obecní úřad již několik let, jsou hojně navštěvované. Proto jsem v prosinci roku 2011 přišel s myšlenkou pořádat pravidelné hudební akce směřované na vážnou hudbu přímo v Krhanicích," vysvětlil tehdy při prvním ročníku Krhanického tónohraní původ koncertů v prostorách školní jídelny starosta obce Aleš Papoušek.

A jeho slova se potvrdila. Jak na koncert Adély Štajnochové (housle), Alžběty Vlčkové (violoncello) a Patricka Vacíka (kytara), kteří jako první přijali pozvání do cyklu Krhanických tónohraní, tak na jeho druhé pokračovaní, do něhož přijal pozvání v současné době jeden z nejvýznamnějších českých houslistů Jaroslav Svěcený, jehož v Krhanicích na cembalo doprovázela Jitka Navrátilová, i nyní, kdy na půdě krhanické základní školy vystoupili coby první housle koncertní mistr Pavel Sochůrek, umělecký vedoucí Jan Dudek a Veronika Košatová, druhé housle Jiří Škoda a Jan Köhler, viola Karel Untermüller, kontrabas David Pavelka (všichni Nové pražské kolegium rozhlasových symfoniků) a houslista Jan Mráček, přišlo nespočet milovníků vážné hudby.

„Jsem moc rád, že se tady sešlo tolik lidí a velice děkuji všem umělcům, že přijali pozvání do našeho moderního koncertního sálu," pronesl krátce před zahájením koncertu starosta Krhanic, který zároveň prozradil, že Jan Dudek, umělecký vedoucí Nového pražského kolegia rozhlasových symfoniků je občanem Krhanic.

Ani na začátku druhé části koncertu nechyběl krátký proslov. To Aleš Papoušek přivítal za velkých ovací nadějného mladého houslistu Jana Mráčka, na jehož konto vtipně poznamenal, že pokud si to něčím nezkazí, čeká ho slibná budoucnost.

Stejně tak jako výtěžek z loňského Krhanického tónohraní i ten letošní poputuje na dokončení přístavby krhanické mateřské školy.

Krhanické tónohraní má tedy za sebou už svůj třetí ročník. I když vlastně již čtvrtý. V roce 2012 se totiž konal nultý ročník, kde společně s klavíristou Petrem Jiříkovským zahrál krhanickému publiku houslový virtuóz Pavel Šporcl. Výtěžek z charitativního koncertu tehdy putoval na podporu vybudování víceúčelového hřiště.