„Pro nás je ideální model kolem 35 dětí. Tedy dvě oddělení," vysvětlil starosta obce.

Jedna část dětí by obývala stávající prostory v patře budovy, druhá by využívala novou hernu, včetně ložnice v právě dokončované přístavbě.

V současné době je kapacita krhanické mateřinky 25 dětí, a jak to tak vypadá ani po rozšíření jejích prostor ji více drobotiny navštěvovat nebude. Tedy alespoň zatím ne. To ale obec nikterak netrápí. Dokonce to vidí jako plus. Pokud do nového školního roku nastoupí pouze standardní pětadvacítka, přestěhuje se do nové přístavby, a patro, kde se zatím prckové mačkali, bude využívat třeba jen jako ložnici.

Baby boom, který Česká republika několik let nazpátek zažívala, opadl. A i když se do Krhanic stěhují stále nové rodiny s malými dětmi, starosta Papoušek nepředpokládá, že by nastala situace, kdy by byla krhanická mateřinka plná až po strop.

Nabízí se ale otázka. Proč nezačala obec s přístavbou už před několika lety, kdy byly místa v mateřských školách doslova nedostatkovým zbožím?

„Je to jenom o penězích. Už před třemi, čtyřmi lety jsme žádali Středočeský kraj o dotaci na přístavbu mateřské školy z regionálního operačního programu. Bohužel jsme neuspěli. Loni jsme pak ze stejného důvodu žádali o peníze z Fondu pro rozvoj obcí a měst. Také marně. Až nám nakonec pomohl sponzor, s kterým již dlouhodobě spolupracujeme, částkou půl druhého milionu korun. Zbytek už hradíme z obecního rozpočtu, z rezervy, kterou si obec v loňském a předchozím roce vytvořila," popsal složitou cestu vedoucí k navýšení kapacity mateřské školy Aleš Papoušek, který zdůraznil, že celé, takto nákladné projekty není možné z obecního rozpočtu financovat.

S návrhem pomoci Krhanicím s problémem jménem Malá kapacita mateřské školy, přišel sponzor poté, co se pro děti svých zaměstnanců poptával po místech v krhanické mateřince. Starosta mu odvětil, že pokud bude její kapacita volná, nevidí v tom nejmenší problém. Zároveň zmínil, že obec má předpřipravený projekt na její rozšíření, co ji ale chybí, jsou na jeho realizaci peníze. V ten okamžik byla dohoda na světě. Pokud zajistí Krhanice sponzorské firmě každý rok deset míst v mateřské škole, ona na oplátku poukáže obci na její rozšíření sponzorský dar ve výši jeden a půl milionu korun.

„Letos třeba ta místa sponzor vůbec nevyužil," poznamenal starosta Krhanic, který míní, že ani v budoucnu nebude problém zmiňovaných deset míst garantovat.

Nenabídnou tedy Krhanice volná místa okolním školkám, které mají převis žadatelů?

Tomu se Aleš Papoušek nebrání. Proč tak ale zatím neudělal, přestože má v plánu zahájit provoz nových prostor už 1. září vysvětluje tím, že nechce předjímat a nerad by něco uspěchal.

„My potřebujeme v průběhu letních prázdnin dostat přístavbu do stavu, abychom mohli požádat o kolaudaci. Čekají nás ještě dveře, okna a schody, které jsou náročné na zhotovení a jejich výroba se pohybuje v rozmezí pěti až deseti týdnů. Takže ve chvíli, kdy budeme mít za sebou kolaudaci, v ruce kolaudační rozhodnutí a vyřízenou žádost od Středočeského kraje o zapsání do rejstříku škol navýšení kapacity můžeme nabídnout v rámci jednání se starosty okolních obcí pro jejich děti místa v naší mateřské škole," vysvětlil Aleš Papoušek s tím, že celý tento proces bude trvat několik týdnů.

„Jakmile bude všechno tohle úspěšně za námi, není problém vypsat i v průběhu školního roku dodatečný zápis dětí," poznamenal starosta Krhanic.

Ten prozradil, že na přístavbu Mateřské školy Krhanice existují dva projekty. Jeden je vytvoření nové herny se sociálním zázemím pro děti, a druhým, ke kterému se v současné době dokončuje dokumentace je na změnu zázemí pro vlastní provoz, což je hlavně výdejna jídel, která se zvětšuje.

„Byť byl ten první projekt dostačující, nakonec jsme ho přehodnotili a kromě navýšení prostor pro děti jsme ještě viděli jako vhodné zvětšit adekvátně tomu i výdejnu jídel a šatnu s vlastním vchodem," dodal Aleš Papoušek.

Vzhledem k tomu, že v září nastoupí do školky zhruba stejný počet prcků jako v letech předchozích, nezmění se ani počet pedagogického sboru. Jakmile by ale dětí rapidně přibylo, požádá zřizovatel mateřinky o navýšení krajského rozpočtu, což jsou peníze na platy nových zaměstnanců.