Akce nazvaná „Rekonstrukce vodovodního řadu, rozšíření vodovodní sítě“ se svými výkopy totiž dotkne silnice II/106, která prochází kolem krhanické železniční zastávky od Týnce nad Sázavou na Jílové u Prahy, ale také vedlejších komunikacích s označením III/1065 a III/1066. Ty se se silnicí číslo 106 kříží poblíž podjezdu pod železnicí.

První fáze prací se dotkne právě zmiňované křižovatky a silnice od podjezdu směrem k centru obce. Výkopy, které zhotovitel akce bude potřebovat pro odkrytí starého potrubí nebo naopak k položení potrubí nového, budou dlouhé 50 metrů. Přístup k nemovitostem za výkopem má být zajištěný. Dopravu v místech prací usměrní přenosné dopravní značení.

„V rámci akce budeme rekonstruovat celkem 308 metrů hlavního přívodu vody. Vysoutěžená cena díla je 3,3 milionu korun a podařilo se nám zajistit i dotaci ve výši jednoho milionu korun,“ uvedl krhanický starosta Aleš Papoušek.