Člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu pak obdrží za práci pro město 3566 korun. Řadový zastupitel pak dostane 2139 korun. Při souběhu více funkcí se odměna poskytne až do výše součtu za tři různé funkce. Odměny dostanou neuvolnění zastupitelé od 1. ledna s výjimkou předsedů výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, kdy jim náleží odměna ode dne zvolení.

U šternovského nadjezdu dálnice D1 upraví provoz

Šternov – Zatím jen jako návrh místní úpravy provozu související s nadjezdem dálnice D1 a přilehlých úseků silnice druhé třídy číslo 111 u obce Šternov projednává Silniční správní úřad Benešov. Změny se budou týkat nejen zmiňované silnice číslo 11 vedoucí z Divišova do Českého Šternberku, ale také silnice třetí třídy číslo 11126, která od mostu přes dálnici vede do obce Drahňovice.

Podle úřadu půjde v podstatě jen o osazení a posun svislého dopravního značení a dopravního zařízení a celá změna souvisí s realizací stavební akce se sáhodlouhým názvem „D1 modernizace – úsek 34 exit Ostředek – exit 41 Šternov. Místní úpravu provozu zajistí středočeská Krajská správa a údržba silnic.

Nařízení objasňuje, kdo je odpovědný za sjízdnost cest

Benešov – Vymezení úseků místních komunikací a chodníků v Benešově, u nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a na nichž se nevykonává zimní údržba odstraňováním sněhu a náledí, pro jejich malý dopravní význam, objasňuje Nařízení města Benešova. To vydala městská rada 17. října. Dokument nyní zveřejnil radniční web.

Dokument mimo jiného sděluje, že "Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací.“ Nařízení také popisuje, v jakém časovém sledu budou komunikace, a to podle jejich důležitosti, uklízeny od sněhu a ledu. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti obsahuje Plán zimní údržby místních komunikací.“

Jak diskutovali při schůzi, lze slyšet na audiozáznamu

Benešov – Bez potíží, hlasy všech přítomných jednadvaceti členů, schválili benešovští zastupitelé návrh vedení města na pořizování písemného on-line přenosu schůze nejvyššího orgánu města a také zveřejnění audiovizuálního záznamu z uvedeného jednání.

K podpoře tohoto návrhu vyzval zastupitele také Daniel Netušil, člen Pirátské strany. Ta je známá svým pokrokovým postojem v novým technologiím.

Koním chutnají nejvíce jablka

Vysoká Lhota – Nejen lidé rádi mlsají. Je to vlastní také zvířatům a koně nejsou výjimkou. Přesvědčit se o tom může každý, kdo v úterý na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, dorazí před třetí odpolední hodinou na nádvoří zámečku ve Vysoké Lhotě. Tohle místo leží na dohled od Čerčan a osada kolem, je jejich součástí.

Setkání a také krmení koní dobrotami, které s sebou přinesou lidé, tedy jablky nebo třeba i hruškami, mrkví nebo sušeným, nikoliv čerstvým pečivem, organizuje Martin Hanuš. Jeho koně a také s nimi související jezdecké vybavení, využívají při natáčení pohádek filmaři.

Tříkrálově zahraje kapela Pražec

Vysoký Újezd – Další koncert připravený členy aktivního spolku Mezi řekami, se v kostele Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu u Netvořic koná až napřesrok, v sobotu 5. ledna. Ten den začne akce už v 15 hodin, kdy se na zdi kolem kostela mohou zájemci kochat při prohlížení pozoruhodných velkoplošných snímků fotografa Jirky Jirouška.

Ten soubor svých obrázků pořízených z ptačí perspektivy, nazval Nebeské fotografie. O dvě hodiny později, tedy v 17 hodin, pak v kostele Narození Panny Marie začne tradiční Tříkrálové zpívání s kapelou Pražec. Kvinteto hraje už od roku 1985.