Obří logistické centrum má vyrůst na zelené louce  
Ostředek – V katastru obcí Ostředek a Bělčice má v blízké budoucnosti vyrůst obří stavba Logistics Park D1 – Ostředek. Zahájení stavebního řízení a žádost o stavební povolení podala pražská společnost Eudi real už 19. října. Příprava území, skrývka ornice a hrubé terénní úpravy, budou probíhat na pozemcích s celkovou rozlohou přes 18 hektarů. Pro umístění stavby vydal MěÚ Sázava územní rozhodnutí a Stavební úřad Benešov proto oznámil zahájení stavebního řízení. Současně nařídil ústní projednání žádosti 9. ledna 2018 v 9 hodin v kanceláři MěÚ Benešov. Dotčené orgány a účastníci řízení mohou námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání.

Začlenili další trati k pražské dopravě  
Benešovsko - Na českých drahách začal v neděli 10. prosince platit nový jízdní řád. Došlo při tom také k dalšímu začlenění regionálních železnic k pražské dopravě a to v celém Středočeském kraji. Integrace se týká také tratí na Benešovsku. Konkrétně úseku trati z Benešova do Vlašimi. Tam díky tomu přibyl jeden podvečerní vlak z Benešova do Vlašimi, který se bude vracet kolem deváté večerní. Začlenění se týká i celé trati z Olbramovic do Sedlčan, kde „hluché“ tříhodinové místo v odpoledních hodinách posílí nový spoj. Integrovaná je nově i hlavní trať z Benešova do Votic.

Vrtání studny oznamuje úřad veřejnou vyhláškou
Sázava – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení vydal veřejnou vyhláškou Městský úřad Benešov a jeho odbor životního prostředí. Ten od navrhovatele, soukromé osoby, obdržel žádost 24. listopadu. Neveřejná vrtaná studna má vzniknout v katastru Černé Budy. Celý proces navazuje na vydáním souvisejícího povolení k nakládání s vodami – odběr podzemní vody za účelem zásobování zahradní chatky.