Nyní zbývá dořešit zhruba 10 tisíc přestupků. Zbylé dva tisíce přestupků zaznamenal systém u vozidel Integrovaného záchranného systému, a proto nebudou dál řešeny. Údaj radnice také uvádí, že 2 424 výzev k zaplacení přestupku v dopravě směřovalo do ciziny, nejčastěji do Rakouska, Polska, Slovenska a Německa. Výstup z radaru zpracovávají tři referenti.

Připravují napojení místní komunikace na hlavní silnici

Benešov – Zahájení společného řízení, které by mělo směřovat ke společnému povolení na soubor staveb označených K Pazderně x Vlašimská, oznámil Silniční správní úřad Benešov. O povolení požádalo město Benešov. Při akci se bude jednat o rekonstrukci místní komunikace, části ulice K Pazderně v úseku mezi ulicemi Vlašimskou a K Potoku.

Stavba zahrnuje opravu místní komunikace, návrh dělicího ostrůvku a úpravu stávající křižovatky s ulicí Vlašimskou. Na silnici vznikne také místo pro přecházení, chodníky, zeleň, přeložky a ochrana inženýrských sítí, box na kontejnery a zpomalovací polštáře.

Při jednáních sportovní komise můžete být také vy

Benešov – Už třetí jednání plánuje na konec března Komise pro sport zřízená městskou radou. Poradní orgán při své druhé schůzi schválil plán činnosti pro letošek. V něm se zaměří na vedení seznamu sportovních klubů, oddílů a dalších subjektů aktivně působících v oblasti sportu, ale také inventuru veřejných i neveřejných sportovišť ve městě.

Stranou nezůstane ani revize pravidel pro dotace a návrh nových pravidel pro příští rok. „Chceme jako komise pracovat transparentně a otevřeně, proto budeme o své činnosti pravidelně informovat. Máte možnost se zúčastnit našich jednání jako host nebo můžete zasílat své podněty,“ řekl předseda komise Tomáš Novák.

Domkařům zahořel komín, potřeba byli hasiči

Benešovsko – Dva případy hoření sazí v komíně řešili během uplynulého víkendu benešovští profesionální hasiči. K první události spěchali v sobotu 23. února v 17 hodin do bystřické ulice Karla Nového. Tam v rodinném dvoupodlažním domě hořely saze v komíně vysokém deset metrů. Před 20. hodinou pak hasiče čekala obdobná událost v nízkém domě ve Václavicích. Ani v jednom případě od hořícího komína nic dalšího nechytlo.

Benešovští přenechali ÚZSVM pozemky v Konopišti

Benešov – Bezúplatný převod dvou pozemků v Konopišti o výměře šest a 20 metrů čtverečních, označených v územním plánu jako ostatní plocha, schválili na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastupitelé Benešova.