„Členové dozorčích rad byli zvoleni z odborných nominantů napříč politickým spektrem. Obsazením dozorčích rad se naplňuje posílení kontrolních mechanismů tak, jak bylo při zřízení s.r.o. v roce 2018 zamýšleno,“ připomněla tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva s tím, že místostarosta Roman Tichovský při schůzce nastínil právní rámec fungování dozorčích rad a požadavky města jako společníka s.r.o.

Kdo jsou jednatelé městských obchodních společností? KIC: jednatelé Ivana Nováková a Zdeněk Zahradníček – členové dozorčí rady Pavel Pavlík, Václav Pošmurný a Jiří Švadlena. MSZ: Tomáš Holub a Luboš Balata – Ladislav Klavrza, Jana Čechová a Jakub Hostek, TS: Bohumil Rataj a Roman Tichovský – Jan Lička, Jaroslav Klusoň a Radim Poustka. MTZ: Jindřich Zeman a Jaroslav Hlavnička – Roman Lajpert, Milan Krch a Michal Budlovský.

Jednají o změnách stavby vodovodu

Zahájení vodoprávního řízení spočívající ve změna stavby před jejím dokončením oznámil Odbor životního prostředí Městského úřadu v Benešově. Úprava se týkají vedení nového vodovodního řadu v komunikaci mezi obcemi Soběhrdy a Phov. Původní trasa vodovodu byla navržena od první větve vodovodu do nového vodojemu Soběhrdy, ale k realizaci v 1. etapě výstavby nedošlo. Dílo bylo proto zkráceno a rozděleno na tři samostatné úseky.

Trasa vodovodu je podle dokumentu úřadu mírně upravena s ohledem na průjezdnost silnice, avšak vede na totožných pozemcích jako v původní projektové dokumentaci. Upraveny jsou ale polohy hydrantů. Změny mají minimalizovat zásahy do komunikace a tím zajistit stálou průjezdnost.

I starší se mohou dál vzdělávat

Pro lidi nad 55 let je určeno další pokračování studia na Akademii třetího věku. Příležitost k tomu dává Vzdělávací institut Středočeského kraje, který otevírá studium ve spolupráci s městem Benešovem. První semestr na téma Dějiny umění startuje v pondělí 24. února přednáškou v zasedací místnosti Pečovatelské služby okresu Benešov na malém náměstí.

Program studia se zaměřuje na umění a umělecké směry od nejstarších dob po současnost, jeho součástí je i umělecká tvořivá dílna. Mezi předměty jsou se studenti budou zabývat uměním starověku, středověku, renesanci, baroku i moderním uměním. První semestr má čtyři moduly, které se konají v pondělí 24. února, ve středu 25. března, ve čtvrtek 23. dubna a ve čtvrtek 28. května. Také ve druhém semestru budou čtyři moduly, jejich termíny však zatím nejsou určeny.

Popelnice musí olepit v únoru

Známky na popelnice pro letošní rok si obyvatelé města musí na své odpadní nádoby vylepit nikoliv kvůli výzdobě, čili z estetického důvodu, ale z ryze praktického. Navíc, do konce února. Pokud popelnice i po začátku třetího měsíce roku 2020 zůstanou bez platné známky, popeláři Technických služeb Týnec je při svozu nemusí vyvézt. Kupony na popelnice pro letošek si obyvatelé Týnce mohou vyzvednout v podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou v ulici K Náklí číslo popisné 404.

Ženy z Benkonu: Díky za pomoc

Za vstřícnost a pochopení, kterých se ženám z Benkonu – Benešovského klubu onkologicky nemocných dostalo loni od města Benešova, poděkovalo oficiálně vedení klubu. Díky podpoře žen, které onemocněly rakovinou prsu a sdružují se právě v Benkonu, si mohly ženy s částečným nebo úplným chirurgickým odstraněním prsu pořídit například i speciální prádlo přizpůsobené pro vkládání prsní náhrady. Členky Benkonu současně prosí všechny ženy, aby věnovaly svému zdraví náležitou pozornost.

Týnecký pediatr neordinuje

Služby dětského lékaře Josefa Zemánka v jeho týnecké ordinaci v objektu radnice v ulici K Náklí, nebudou moci v pátek 13. února využít rodiče se svými potomky. Pediatr čerpá dovolenou a zastupuje ho Hana Zelenáková v Neveklově.