Navrhovaná úprava počítá se změnou označení parkovacích stání, vymezení zákazů stání a zastavení a vyznačení míst vyhrazených pro zásobování nejen ve Villaniho ulici, ale také v ulici Na Karlově. Provedení místní úpravy provozu zajistí jako vlastník komunikace město. V podstatě jde o to, že značky na přilehlých objektech řidiči příliš nerespektují. Nápravu má přinést žluté vodorovné značení.

Posoudí nabídky na optické sítě

Benešov – Kvůli posuzování nabídek jednotlivých provozovatelů datových sítí, kteří by se ucházeli o jejich vybudování v Benešově, radnice prodlužuje lhůty pro podávání nabídek. Úředníci chtějí posoudit především to, za jakých podmínek by datové optické sítě byly na území města vybudovány. Současně s prodloužením lhůty město také oznamuje, že potenciální zhotovitelé musejí splnit řadu kritérií. Tou asi nejdůležitější je možnost připojení datovými optickými kabely minimálně 95 procent domácností a také bezplatné propojení budov městského úřadu chráničkami na optické kabely. Toto propojení pak bude bezplatně převedeno do vlastnictví města.

V Netvořicích narazili na skálu

Netvořice – Objev skály pozdrží práce při opravě kanalizace čistírny odpadních vod v Netvořicích. Kvůli pracím je omezen, případně zcela přerušen provoz v několika ulicích – Břežanské, Hrubínově, Školní, Ke Hřbitovu, Růžové, Zelené a také na Sídlišti II. Původní termín ukončení přechodného dopravního opatření byl stanovený na 6. září. Nově se posouvají termíny ukončení II. etapy stavby v Růžové ulici na 9. listopadu a v zelené ulici pak III. etapa skončí místo 12. až 30. listopadu. Stavební práce zkomplikoval výskyt skalního podloží horniny, s kterým projektová dokumentace nepočítala.

Nárožní chodník dostane dláždění

Benešov – Chodník s nárožní částí mezi Tyršovou a Husovou ulicí začnou dělníci uvádět do finálního stavu. Začnou s tím v pondělí 22. října a pokládku dlažby by měli ukončit ve středu 7. listopadu. Kvůli tomu pěší nebudou moci chodník v uvedené době využívat.