Policisté si od Benešova hlavní budovu někdejších Táborských kasáren půjčí na jaře. Do Benešova přijedou kvůli cvičení prováděnému od 4. do 7. a dále 11., 13. a 14. a od 18. do 20. a od 25. do 28 března. Cvičit zásahy v Benešově budou policisté také v dubnu a to konkrétně 10. a 17. Podmínkou propůjčení objektu ozbrojené složce státu bude uvedení prostor do původního stavu po ukončení nácviku.

V Rabyni dostali povolení ke stavbě splaškové kanalizace
Rabyně – Rozhodnutí o povolení výstavby splaškové kanalizace a dalších s ní souvisejících akcí, získala obec Rabyně. Prostřednictvím veřejné vyhlášky to na úřední desce oznámil Městský úřad Benešov a jeho odbor životního prostředí, který je pro danou věc věcně příslušným vodoprávním úřadem. V Rabyni půjde vlastně o rozšíření splaškové kanalizace do dalších částí obce. Stavba je přitom rozdělena na několik stavebních objektů. Povolení se proto vztahuje na stavbu kanalizace splaškové, tlakové, výtlačného řadu, čerpací stanice a také přípojky nízkého napětí pro čerpací stanici. Splašková kanalizace bude mít necelých 1200 metrů, tlaková pak přes dva kilometry.

Přijímají přihlášky na vítání občánků
Benešov – Pro rodiče „newbornů,“ což je mladými lidmi stále používanější termín pro novorozené děti, s trvalým pobytem na území města, jimiž jsou i ti z místních částí Baba, Bedrč, Boušice, Buková Lhota, Červený Dvůr, Dlouhé Pole, Chvojen, Konopiště, Mariánovice, Okrouhlice, Pomněnice, Radíkovice, Úročnice a Vidlákova Lhota, chystá v letošním roce benešovská radnice tradiční vítání nových občánků. Zúčastnit se ho mohou rodiče s dětmi, které přišly na svět loni od července do prosince. Vítání občánků se uskuteční každý májový pátek od 13 do 15 hodin v obřadní síni radnice na Masarykově náměstí. Mezi přihláškami se stále najde několik volných míst. Přihlášky je ale nutné doručit do podatelny městského úřadu.

Neobvyklá místa sňatků lze dojednat
Benešov – Nejen v klasické radniční obřadní místnosti na Masarykově náměstí nebo ve svatebních salóncích na zámcích Konopiště a Jemniště, mohou snoubenci uzavřít v Benešově svůj sňatek. Prvním krokem k tomu je ale rezervace termínu a předchozí projednání s úřednicí na matrice manželství. Právě tam už od prosince přijímají rezervace snoubenců o provedení obřadů pro letošní rok. Svatby se v Benešově konají v období měsíců leden, únor, březen, listopad a prosinec – každý pátek. V dubnu, červnu, červenci, srpnu a září se lze brát v pátek a v sobotu.