Podélné žlutou barvou vyvedené nepřerušované čáry zakazující řidičům vozidel zastavovat, budou provedeny také na obou stranách přejezdu.

Úřad povolil změnu stavby před jejím dokončením

Rozhodnutí o změně stavby dešťové kanalizace a chodníku podél silnice II/111 mezi Bystřicí a její částí Líšnem, vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov. Úřad na základě žádosti města Bystřice, jím předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení změnu nakonec povolil.

Změna se v podstatě týká jen prodloužení lhůty na dokončení díla. Nově tak stavba potrvá až do 19. srpna 2021. Dopravu mezi Líšnem a bystřicí nyní řídí mobilní světelná signalizace. Místem stavby motoristům přikazuje přenosná značka snížit rychlost jízdy kvůli bezpečnosti a plynulosti až na 30 kilometrů v hodině.

Bicykly zazimují po Černoleské časovce po osmadvacáté

Tradiční ukončení kolařské sezony připravil pro kamarády, známé i ty, kteří přijedou poprvé, nestor benešovské cyklistiky Antonín Fiala. Cyklistické loučení neboli Černoleská časovka startuje už po osmadvacáté na silnici z Benešova do Dolního Podhájí v sobotu 19. října.

Závodu na šest kilometrů se za osmdesátikorunové startovné mohou zúčastnit mladí i dříve narození jezdci na kolech horských, silničních nebo třeba koloběžkách. Účastníci se mohou do závodu zapsat do 12.45 hodin. Start je o čtvrt hodiny později.

Poradí žákům, kam po základní škole

Tradici dlouhou 21 let má na Benešovsku takzvaná burza škol. Při ní nerozhodnutí žáci vybírají instituce, kde by se chtěli dál po skončení základní školy vzdělávat nebo pracovat. Další burza škol pořádaná Úřadem práce a městem Benešovem v Kulturním domě Karlov už nenese toto označení, ale oficiálně se nazývá Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů okresu Benešov. Ve středu 16. října startuje v Kulturním domě Karlov v 9 hodin a závěr organizátoři stanovili na čtvrtou hodinu odpolední.

Ilustrační foto.
KRÁTCE: Nádražní ulici v Sázavě zcela uzavře oprava vozovky

Vlašimští Sokolové městu hektar své půdy nedají

Radní města pod Blaníkem vzali při své neveřejné schůzi na vědomí vyjádření Tělocvičné jednoty Sokol Vlašim, která zamítla darování spoluvlastnického podílu na pozemku s parcelním číslem 1691/6 ve prospěch města Vlašimi. TJ Sokol darování tohoto pozemku s rozlohou 9204 metrů čtverečních, ale i jakéhokoliv jiného pozemku, nepovažuje za možné. Rada města proto navrhla řešení účelové komunikace do jednání o odkoupení pozemků pod stavbami města za podmínek navržených ve vyjádření.

Připojování domu v Bystřicik sítím zpomalí průjezd aut

Přechodnou úpravu provozu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s připojováním rodinného domu na městský vodovod a kanalizaci, povolil silniční správní úřad soukromému investorovi. S přechodnou úpravou provozu se v ulici Karla Nového motoristé budou muset vyrovnávat od pondělí 21. do čtvrtku 31. října.

Výkopové práce si vyžádají zákaz zastavení vozidel

Výkopové práce pro pokládku inženýrských sítí pro dům v benešovské ulici U Koupadel povolil Silniční správní úřad Benešov poté, co proti záměru neměla nic ani Policie ČR. Kvůli zajištění bezpečnostního prostoru pro pracovní místo v rámci uzavírky a stavebních prací tam bude od od 28. října do úplného závěru roku zakázáno zastavování aut.

Po stopách divočáka aneb setkání dětí ze školky MiniSvět v Mrači s divokým prasetem.
Děti šly po stopách divočáka! A skutečně ho našly