Ta bude pomáhat ve výkonech sportovců nejen z pořadatelské školy, ale také těm z benešovských ZŠ Jiráskova a Dukelská. „Soutěž je ale přece jen trochu jiná. Připravují ji totiž samotní žáci naší školy,“ potvrdila bystřická pedagožka Zuzana Červová s tím, že v Bystřici rádi přivítají také žáky kteří budou sedět v hledišti a podpoří závodníky.

Najít řešení pomáhá výchovný program

Edukační, čili výchovný či vzdělávací program pro rozvádějící či rozcházející se rodiče, který praktikují pracovnice Orgánu sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Benešov, se podle znalců začíná osvědčovat. „Pracujeme s oběma rodiči najednou, abychom jim mohli zajistit stejný přístup a podat shodné informace,“ uvedla Jitka Kratochvílová, vedoucí OSPOD. „Zajímají nás ale také názory a potřeby jejich dětí, s nimiž hovoříme zvlášť,“ potvrdila.

Získané informace pak OSPOD v písemné zprávě předá soudu, který povinnost rodičům dostavit se na edukační schůzku stanovil. Právě zpráva pracovnic orgánu sociálně – právní ochrany dětí je pro soud velmi důležitá. Pokud z ní je patrné, že se pár po všech stránkách dohodl a není to v rozporu se zájmem dítěte, dohodu akceptuje. OSPOD se inspiroval takzvaným Cochemským modelem, jehož hlavním cílem je řešit opatrovnické spory ve prospěch dětí. Díky edukačním schůzkám tak dochází k častějším dohodám mezi rodiči a soud pak už není nucen rozhodovat striktně.

O peníze mohou požádat jen podle nových pravidel

Nová pravidla pro poskytování dotací kasy města, respektive z jeho grantového fondu, schválili při své neveřejné schůzi benešovští radní. Nová norma upřesňuje možnost čerpání finanční podpory v oblasti pronájmů pro sport a jiné využití volného času. Současně pravidla rozšiřují účel čerpání dotace městských peněz o drobné upomínkové předměty.

Podpora města je určena na aktivity v oblastech sportu a jiného využití volného času, kultury, vzdělávání a vědy, ochrany životního prostředí a také dalších veřejně prospěšných účelů. O objemu finanční podpory rozhoduje zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu nebo rozpočtových opatření. Žadatelem, respektive příjemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje pravidla města.

Kvůli maškarám přechodně upraví provoz ve Václavicích

Povolení k umístění mobilního dopravního značení zvláštního užívání komunikace na začátku a konci trasy maškarního průvodu, dostali po předchozím souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov od Silničního správního úřadu Benešov organizátoři akce ze Sbor dobrovolných hasičů Václavice. Průvod masek půjde Václavicemi po průtahu obcí po silnici III/10614, a to v sobotu 22. února od 9 do 15 hodin.

Řidiči přijíždějící ten den do Václavic na obou koncích obce „narazí“ na přenosné značky, které je upozorní na akci a přikáží jet nejvýše rychlostí 30 kilometrů v hodině. Značky s „třicítkou“, tedy nejvyšší dovolenou rychlostí rovněž potkají za každou křižovatkou v trase masopustního průvodu.

Na konec stavby mají delší dobu

Změnu opatření obecné povahy, což je konkrétně – abstraktní správní úkon s konkrétně určeným předmětem a s obecně vymezeným okruhem adresátů, na pomezí právního předpisu a individuálního rozhodnutí, schválil pro stavbu kanalizace v ulici Na Karlově a Malém náměstí v Benešově silniční správní úřad. Ten tak vyhověl žádosti města z 21. ledna o dalším odsunutí dokončení stavby. Ta měla skončit nejprve loni před Vánoci, po prodloužení pak 30. ledna a nyní silniční správní úřad rozhodl, že to může být až v pátek 28. února.

V Bystřici hasiči likvidovali požár sklepa i sazí v komíně

Dva zákroky měly v Bystřici v posledních několika dnech jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS) Benešov a místního sboru dobrovolných hasičů. K prvnímu spěchali do ulice U Potoka ve čtvrtek 23. ledna. „Došlo k požáru v kotelně a zakouření místností ve sklepě domu,“ popsala mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová. Dým hasiči „vyvětrali“ výkonným ventilátorem. Další pomoc dorazila do Bystřice v neděli 26. ledna před dvacátou hodinou. V patrovém domě v ulici Dr. E. Beneše chytly saze v komíně. „Hasiči vyčistili komín a zakázali jeho další používání až do doby opravy komínového tělesa a jeho revize,“ informovala mluvčí.