V té době, od středy 20. března do 14. června, přenosné dopravní značky zakáží zastavení na jedné z komunikací v Břežanech, místní části obce Lešany. Důvodem tohoto opatření bude nutnost zajistit prostor pro otáčení autobusů v Břežanech, na objízdné trase vzniklé kvůli opravě kanalizace a čistírny odpadních vod v Netvořicích.

Na kurz tance se už mohou hlásit pouze mladí muži

Benešov – Ani letos na podzim nezůstanou junioři z Benešova a okolí bez možnosti naučit se správnému společenskému chování využitelnému nejen v běžném životě, ale také při plesech a tanečních zábavách. Kurzy tance pro začátečníky v Benešově v sále KD Karlov, vedou už tradičně taneční mistři Jitka a Karel Maršálkovi. V současné době, i když první lekce letošního kurzu startuje až 6. září, je kapacita, cos se týče dívek, zcela naplněna. Proto se do kurzu mohou hlásit už pouze mladí muži. Taneční kurz pro mládež bude mít tucet výukových lekcí, které skončí v prosinci. Tanečníky čekají dvě prodloužené hodiny a celý taneční kurz završí závěrečný věneček 13. prosince.

V Chrášťanech začnou kopat

Chrášťany – Kvůli vybudování elektrické přípojky k jednomu z pozemků v obci, tam dojde od 25. do 29. března k přechodné úpravě provozu na silnici třetí třídy číslo 10614. V místě prací budou na případné nebezpečí upozorňovat dopravní značky, protože se bude jednat o místo mezi rodinnými domy.