Projednají zadání územního plánu Vodslivy

Vodslivy – Oznámení o projednávání zadání územního plánu Vodslivy zveřejnil 3. května Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov. Současně úřad dokument zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.

K návrhu zadání mohou uplatnit svá stanoviska krajský úřad, dotčené orgány a podněty také sousední obce. Zvládnout to však musí do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce. Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí své stanovisko pořizovateli příslušný orgán ochrany přírody. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se úřad podle stavebního zákona nebude přihlížet.

Přednost před vozidly dostanou lidé

Neveklov – Chodci dostanou na neveklovském náměstí Jana Heřmana už v sobotu 25. května přednost před automobily. A to i na krajské silnici III/11434, která rynkem prochází. Ten den si Neveklov naplánoval oslavy města a pro tu příležitost tam vhodnější místo nenajdete. Také proto, že zabranou silnici na protilehlé straně radnice využijí pro svou prezentaci majitelé historických autobusů.

A ty by se na náměstí nevešly, pokud by tam sála také osobní auta. Proto je z jinak běžného parkovacího místa vykáží přenosné dopravní značky. Návrh dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu odsouhlasila i Policie ČR. Oslavy města proběhnou od 12 do 18 hodin.

Mezi domy provoz utichne, přijedou ale zemní stroje

Benešov – Na dočasné dopravní opatření narazí řidiči už v pátek 17. května v benešovské Spartakiádní ulici. Kvůli přípojce nízkého napětí a výkopovým pracím, dojde od uvedeného data do pondělí 20. května k úplné uzavírce zmiňované ulice. Opatření se bude týkat prostoru křížení mezi ulicemi Spartakiádní a Za Nádražím. Na dopravní opatření tam řidiče upozorní přenosné dopravní značky.

Do centra kvůli pouti auta nepustí

Neveklov – Už 9. dubna požádalo město odpovědné úřady o stanovení přechodné úpravy provozu při tradiční neveklovské pouti. Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dojde proto už v neděli 12. května od 7 do 18 hodin k uzavírce silnice na neveklovském náměstí Jana Heřmana.