Objízdná trase povede přes Dařbož, Babice a Ládví. Řidiči do Kamenice dojedou po trase delší zhruba o dva kilometry. Naposledy se v údolí Kamenického potoka dřevo s úplnou uzavírkou silnice konalo letos v březnu.

Při setkání Milion chvilek si připomenou i rok 1968

Další příležitost, jak se účastí při shromáždění nazvaném Milion chvilek pro demokracii svým způsobem zasadit o její zachování, připravují organizátoři na čtvrtek 21. srpna. Ten den respektive datum, které na něj připadá, je významné také z hlediska historie Čech a Československa obecně.

Právě 21. srpna 1968 vtrhla vojska pěti států Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky, aby „zachránila“ bratrskou zemi před údajnou kontrarevolucí. Ve skutečnosti šlo o upevnění komunistické totality sovětského ražení. Uvedené setkání Milion chvilek pro demokracii se na benešovském Masarykově náměstí uskuteční ve čtvrtek 21. srpna od 18 hodin.

Do votických garáží jezdí po asfaltu

Rekonstrukce místní komunikace v dolní části garáží, která umožňuje průjezd z Melicharovy a Fibichovy ulice do ulice Smetanovy, případně ulice Dopravní, skončila. Rekonstrukce stála město Votice 993 tisíc korun bez DPH. Hlavním přínosem opravy je zajištění komfortnějšího výjezdu v zimních měsících a zajištění objízdné trasy.

“Tato oprava měla být podle původních plánů provedena ještě na podzim roku 2018, ale stavební firmy mají nyní tak vyčerpané své kapacity, že nám nezbývalo, než počkat do jarních měsíců. Pozitivním faktem je to, že nám firma podržela cenu z loňského roku, která by při přesoutěžení této zakázky jistě narostla," uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

V Žabovřeskách mají jiná pravidla stavění

Zásady uplatňované orgány státní památkové péče pro stavby rodinných domů v lokalitě Žabovřesky zmiňuje také web města Benešova. Právě Žabovřesky, osada patřící pod správu obce Chlístov, leží nedaleko státního zámku Konopiště a jeho rozlehlého parku. A ty spadají do ochranného pásma národní kulturní památky. Stavebníci by proto ještě před tím, než si vyberou projekt, měli svůj záměr projednat a nechat odsouhlasit s územně příslušným orgánem státní památkové péče.

Tím je v současné době Odbor životního prostředí – agenda památkové péče Městského úřadu Benešov. Ten pak vydá závazné stanovisko, proti kterému nelze v souladu se správním řádem, podat samostatné odvolání. Tento úkon totiž není samostatným rozhodnutím.