Oznámil to Městský úřad Týnec s tím, že rozhodnutí zadavatele vychází z toho, že uvedená firma se ukázala jako nejvhodnější a svou nabídkou nejlépe splňovala stanovená kritéria. Podle radnice jde o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Její cena je bez daně z přidané hodnoty 2 633 593,10 korun.

Přípojky inženýrských sítí pro nové domy zavřou ulici

Mapa s vyznačením dopravního omezení v Sázavě.

Sázava – Už v pondělí 20. května neprojedou motoristé křižovatkou mezi ulicemi Pod Zastávkou a V Lázních. Stanovení přechodné úpravy provozu souvisí s budováním přípojek inženýrských sítí pro nové rodinné domy v dané lokalitě. Přechodná uzavírka uvedeného místa bude vyznačena už při vjezdu do této části města a to na krajské silnici druhé třídy číslo 110, která spojuje Sázavu s dálnicí D1 u Ostředka. Inženýrské sítě by měly být uloženy a provoz v uvedené křižovatce obnoven ve čtvrtek 4. července.

Oprava vjezdu na skládku u Přibyšic zpomalí dopravu

Situační plánek silnice vedoucí kolem skládky v Přibyšicích.

Přibyšice – Oprava stávajícího vjezdu do areálu skládky komunálního odpadu u Přibyšic a s ní související budování vjezdu provizorního, omezí řidiče, kteří projíždějí kolem odpadového hospodářství po silnici III/11434 z Neveklova do Benešova. Přenosná dopravní značení přikážou motoristům snížit rychlost jízdy až na 30 kilometrů v hodině a určí také přednost v jízdě v úseku stavby. Tu budou mít motoristé jedoucí do kopce, na Neveklov. Stavba začne v pondělí 20. května a skončí až za tři měsíce, v úterý 20. srpna.

Městští strážníci v Bystřici mají velitele

Velitelem Městské policie v Bystřici jmenovala rada města Adama Semelu.

Bystřice – V rámci reorganizace a sestavování nové koncepce Městské policie v Bystřici vytvořila bystřická radnice novou pracovní pozici - velitele strážníků. Rozhodnutím městské rady byl do této pozice jmenovaný Adam Semela.