Česká pošta v Týnci omezila nyní, v lednu, z provozních důvodů, svou otvírací dobu. Otevřeno má nyní v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, ve středu a v pátek od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Za tři týdny zvolí zastupitele Litichovic
Litichovice – Jako jedna z pouhých sedmnácti obcí v České republice nemají Litichovice u Divišova své zastupitelstvo a pochopitelně ani starostu. To by se však už brzy mělo změnit. Z rozhodnutí Městského úřadu v Benešově, příslušného registračního úřadu, je platná kandidátní listina volební strany SNK pro Litichovice pro volby do zastupitelstva obce. Hlasování o něm se tak může konat už za tři týdny, v sobotu 26. ledna. V Litichovicích se říjnové komunální volby neuskutečnily, protože místní obyvatelé nesestavili ani jednu kandidátní listinu. Dosud obecní náležitosti řeší správce dosazený Ministerstvem vnitra.

Pomoc najdou každý týden
Benešov – Už zítra, stejně jako každé úterý, se konají v Domě služeb sociální prevence v Táborské ulici, což je objekt proti čerpadlu pohonných hmot, schůzky s těmi, jimž hrozí závislost na patologických jevech, nebo už závislí jsou. V rámci takzvané svépomocné motivační skupiny se ti, jimž je více než osmnáct let a žijí na Benešovsku, mohou s pomocí odborníků pokusit zbavit se oné tížící závislosti. Každý z účastníků se v rámci přirozeného rozhovoru dostane ke svému příběhu a druzí se pak do jeho prožitků snaží vcítit a tím ho podněcují v dalším pozitivním vývoji.

Týnečtí radní odepsali dluh městu
Týnec nad Sázavou – Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek po zemřelém ve výši 1 800 korun na poplatku za odpady za roky 2008, 2009 a 2013, projednali týnečtí radní. Na základě usnesení soudního exekutora, jenž zastavil exekuci pro majetek nepatrné hodnoty, který byl vydán obstarateli pohřbu a to také proto, že zemřelý neměl dědice, na kterého by přešlo dědictví, včetně dluhů, městská rada odsouhlasila odpis pohledávek.

Radní v Týnci vybrali zhotovitele opravy vodovodu
Týnec nad Sázavou – S nabídkovou cenou bez daně z přidané hodnoty ve výši 2,95 milionu korun zvítězila firma Laros ve výběrovém řízení na rekonstrukci vodovodních řadů v ulicích Lipové, Růžové a U Janovického potoka. Městská rada vzala na vědomí posouzení a hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí a rozhodla o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce.