Stavebník, tedy město Týnec, musí speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a také název a sídlo zhotovitele díla. Úřad musí investor také informovat o osazení obrub a závěrečné kontrolní prohlídce. Stavba bude podle vydaného povolení dokončena do dvou let a stavebník požádá ještě před započetím stavebních prací, o stanovení přechodné úpravy provozu na uvedené silnici.

První schůze zastupitelů bude mít 27 bodů

Benešov – Kromě volby radničních funkcionářů a členů městské rady se první, ustavující zasedání nového městského zastupitelstva v Benešově, bude ve čtvrtek 22. listopadu od 18 hodin zabývat také dalšími záležitostmi, jichž je v programu celkem 27.

Zastupitelé určí počet uvolněných členů a budou například navrhovat i komunální politiky, kteří budou zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. Pověří také některé z členů vykonáváním sňatečních obřadů. Nejvyšší orgán města určí i počet členů finančního a kontrolního výboru, zřídí osadní výbory v Boušicích, Červeném Dvoře, Dlouhém Poli, Okrouhlici, Úročnici, Bedrči, Bukové a Vidlákově Lhotě a Pomněnicích.

Problémy s nákupy už neřeší ČOI v Benešově

Benešov – Konzultace zákazníků s pracovníky České obchodní inspekce, kvůli nepoctivým praktikám některých prodejců, se už neodehrávají, jak tomu bylo dříve, v Městském úřadě Benešov. Přesto, jak připomíná Roman Bumbálek z kontrolní a správní agendy Odboru obecního živnostenského úřadu Benešov, si na ČOI postěžovat lze. „V případě problémů je třeba se obrátit na Inspektorát pro Středočeský kraj v pražské Štěpánské ulici,“ uvedl úředník.

Tato připomínka souvisí také s tím, že se opět přiblížila doba vánočních nákupů. „Doporučujeme proto, aby si lidé nezapomínali při nákupech brát účtenky, případně si je na prodejcích i vyžádali,“ dodal Bumbálek s tím, že reklamace či výměna zboží bez dokladu je pak složitá.