Pověření zastupitelé budou oddávat v pátek a sobotu v obřadní síni Městského úřadu Benešov na Masarykově náměstí. Hudební doprovod obřadu zajistí matrika reprodukovanou hudbou z CD. Přípitek si ale musí zajistit sami snoubenci. Pokud se snoubenci, oba občané ČR nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR vezmou ve stanovených termínech a hodinách v obřadní síni, nezaplatí žádný poplatek.

V Blažimi vybudují vodovod, omezí to dopravu

Neveklov – S přechodnou, i když poměrně dlouhou dobu trvající úpravou provozu na místních komunikacích v Blažimi, místní části sedm kilometrů vzdáleného města Neveklova, se budou od půle prosince vyrovnávat především tamní motoristé. Kvůli zajištění stavebních prací při akci s názvem Realizace úpravny vody a vodovodu pro obec Blažim, tam výkopové práce spustí najatá firma už v sobotu 15. prosince.

Práce, které by měly skončit v pondělí 30. září 2019 se budou odehrávat vždy v úsecích dlouhých nejvýše 50 metrů. Na některých místech Blažimi bude potřeba překopat vozovku a to zhotovitel udělá vždy po polovinách, aby se po druhé půlce silnice dalo projíždět.

Všeticemi auta neprojedou do půli prosince

Všetice – Až do pátku 14. prosince nemohou motoristé počítat s tím, že projedou přes most se silnicí druhé třídy číslo 105 ve Všeticích vedoucí od Neveklova na Netvořice. Důvodem je prodloužení uzavírky této silnice, kterou na žádost zhotovitele opravy všetického mostu potvrdil svým rozhodnutím Silniční správní úřad Benešov.

Na úplnou uzavírku navazují také další opravy úseků zmiňované silnice druhé třídy číslo 105. Objízdné trasy vedou po silnicích třetích tříd číslo 1027 a 10510 kolem obce Tuchyně.

Ohrožené závislostmi či závislé nenechají na dně

Benešov – Schůzky s klienty, kterým hrozí závislost na patologických jevech nebo s těmi, kteří už závislí jsou, se v Benešově konají každé úterý v rámci takzvané svépomocné motivační skupiny. Klientům při nich pomáhají odborníci v Domě služeb sociální prevence v Táborské ulici. Lidé, na něž se práce ve skupině soustředí, žijí na Benešovsku a je jim přes 18 let.

„Využíváme možnosti skupinové dynamiky, kde každý má svůj pohled na věc, každý má jiný příběh a zkušenost se světem kolem sebe. Přirozeným rozhovorem se dostáváme do příběhu klienta. Skupinka se snaží vcítit do prožívání klienta a podněcuje ho v dalším vývoji,“ připomněl vedoucí skupiny Pavel Doubrava.