Mrač díky povolení rozšíří tlakovou kanalizaci

Rozhodnutí o povolení doplnění kanalizace o tlakové stoky obdržela od Vodoprávního úřadu Benešov obec Mrač. Rozšíření kanalizační sítě se vztahuje na dalších jedenáct parcel se zástavbou rodinných domů. Tlaková kanalizace je navržena z polyetylenového potrubí o průměru 63 milimetrů. Na pozemcích budou osazeny domovní čerpací šachty, ze kterých budou čerpány splašky do tlakových stok a ty pak budou zaústěny do stávajícího systému tlakové kanalizace a dopravovány do čistírny odpadních vod.

Hasiči z celé vlasti přijedou tančit na Karlov

Dvě záležitosti projednali ve středu 11. prosince při své neveřejné schůzi radní. Orgán města schválil výběr dodavatele prací pro akci Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897. Vítězná firma Dráb za 4,2 milionu korun bez daně z přidané hodnoty vymění v uvedeném objektu stropy. Radní se také shodli na tom, že starosta Jaroslav Hlavnička převezme záštitu nad pětadvacátým celorepublikovým plesem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ten se uskuteční v sále benešovského Kulturního domu Karlov až v polovině února následujícího roku.

Citliví by měli stát raději mimo záběr

Lidé, kteří jsou až příliš citliví na to, že se mohou objevit na veřejně dostupných dokumentech, například fotografiích, upozorňuje město, že se tak může stát při akcích pořádaných v rámci blížících se vánočních svátků. „Na všech uvedených akcích Kulturního a informačního centra Benešov bude pořizována fotodokumentace, která bude využita pro potřeby města Benešova a Kulturního a informačního centra Benešov,“ stojí na webu radnice s tím, že fotky budou ve Zpravodaji města, na webu či facebookové stránce Benešova.