Silniční správní úřad Benešov proto přechodnou úpravu provozu, která se bude týkat vždy jen 50 metrů dlouhé, právě budované části chodníku. Opatření je nyní stanovené od pondělí 14. do čtvrtku 31. října.

Sesuvu zabrání v Líšně opěrná zeď

Kvůli sesuvu půdy u silnice II/111 mezi Bystřicí a jeho částí Líšnem, kde v současnosti probíhá výstavba chodníku, navrhuje investor, město Bystřice, vybudování opěrné zdi. Ta by v jenom z míst zhruba 800 metrů dlouhého úseku měla zabránit trhání krajnice vozovky. Než navrhovatel připraví projektovou dokumentaci stavby, bude úsek osazen dopravními značkami. Jedna z nich nařídí řidičům úsekem jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Návrh místní úpravy provozu odsouhlasila také Policie ČR.

V Benešově připojí novou ulici K Potoku

Připojení nové ulice K Potoku na ulici K Pazderně a silnici číslo II/110, která vede kolem benešovské čistírny odpadních vod, přinese také úpravu provozu na pozemních komunikací. Týkat se to bude jak uvedených ulic a silnic, tak ulice Pod Karlovem. V podstatě se bude jednat o instalaci svislého a vodorovného dopravního značení křižovatek a také úpravu nejvyšší dovolené rychlosti na silnici II/110.

Erbenova ulice v Benešově není průjezdná

Od středy 9. do čtvrtku 31. října musejí motoristé zvyklí jezdit například od benešovské ovocné školky Erbenovou ulicí, že jí z ulice Červené Vršky neprojedou. Celková délka uzavřeného úseku je pouhých 20 metrů. Objížďka měří 400 metrů.

Bene-bus plánuje rozpočet na další roky

Střednědobý výhled rozpočtu zveřejnil Dobrovolný svazek obcí Bene-bus. Zatímco na příští rok jeho rozpočet uvádí příjmy ve výši 18,42 milionu korun a výdaje rovných 20 milionů, vydání na roky 2021, 2022 a 2023 jsou pokaždé stejné. Výdaje mají být 20,36 milionu korun a příjmy jen 18,35 milionu korun.