„Není to o společných investičních projektech, ale spíše o výměně zkušeností,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohunka Zemanová. Výsledkem takové spolupráce je například vydání propagační brožury „Sainte-Agnès – Nejvýše položená obec na pobřeží Evropy“ vydanou loni nákladem tisíc kusů Sdružení přátel Sainte-Agnès spolu s Posázavím o.p.s.

Pokoje už slunce nezalije

Benešov – V rámci takzvaného pasivního chlazení budov přibudou v pavilonech chirurgie a gynekologie benešovské nemocnice venkovní žaluzie na oknech. Pacientům by díky nim v létě už nemělo být takové horko, jako zažili ti, kteří tam byli hospitalizovaní loni. Nemocnice plánuje také instalaci žaluzií také na interně. Venkovní žaluzie dokáží místnosti ochladit o tři až čtyři procenta a zvýšit tak komfort pacientů.

V Bedrči dají k silnici zrcadlo

Bedrč – Osazení dopravního zrcadla a s ním související změna místní úpravy provozu, spočívající ve výměně a doplnění svislého dopravního značení, se stane skutečností v Bedrči, místní částí města Benešova. Při vjezdu na hlavní silnici druhé třídy číslo 110 procházející obcí budou muset řidiči při jízdě od Petroupimi zastavit. Osmiúhelníková „stopka“ přibude i na druhé straně silnice u vjezdu na ní z místní komunikace. A právě tam také řidičům pomůže v rozhledu zrcadlo, které cestáři zabudují na protější stranu.

Úřad potvrdil úpravu provozu

Poříčí nad Sázavou – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici třetí třídy číslo 1091, což je ta přivádějící provoz od Mrače a mezinárodní silnice E55 potvrdil v pondělí 7. ledna Silniční správní úřad Benešov. Úprava na uvedené komunikaci, která leží v poříčské Benešovské ulici spočívající v umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení vznikne v souvislosti se stavbou chodníku a přechodu pro chodce. V Benešovské ulici tak končí akce, která započala zhruba v polovině loňska. Při ní tam Poříčí vybudovalo kanalizaci a také chodník.