Jeho pracovníci mimo jiného upozorňují, že důvodem pro ubytování v DPS je zejména snížená soběstačnost občana z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a z toho vyplývající potřeba pomoci při zajišťování nutných prací v domácnosti a dalších životních potřeb včetně péče o vlastní osobu. A také, že žádat může plnoletý občan nebo zákonný zástupce, opatrovník nebo pověřená osoba.

Na Benešovsku sčítali lidi bez domova

Benešovsko – Kolik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Benešova žije lidí bez vlastního domova? Právě to je otázka na kterou měla dát odpověď celorepubliková akce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Do ní se zapojil 8. až 12. dubna také Benešov.

„Cílem celého sčítání je ověření a případné zjištění nových poznatků, které fenomén bezdomovectví provází,“ připomněla Kateřina Altová z Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podklady využije do při tvorbě nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR. Kolik bezdomovců v „malém okrese“ Benešov žije, zatím benešovský úřad neuvedl.

Koupí pozemek u střelnice na Kavčíně

Benešov – Nabídku na uplatnění práva na koupi pozemku v lokalitě někdejšího vojenského cvičiště na Kavčíně, na němž se nachází tamní pistolová střelnice, projednali a schválili benešovští zastupitelé. Pozemek je v současné době stále ve vlastnictví České republiky, respektive Ministerstva obrany ČR a nachází se v oploceném areálu střelnice, kterou vlastní město a využívá ji ve spolupráci se Střeleckým klubem Grand Benešov. Kupní cenu určí znalecký posudek.