Cena pozemků ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR, je stanovena v hodnotě obvyklé ve výši 3,11 milionu korun, zatímco cena pozemků městských, je jen 806 tisíc korun. Rozdíl v hodnotě pozemků 2,304 milionu korun, proto město Benešov doplatí.

V Sázavě objasní prevenci kriminality

Sázava – Na veřejné setkání zaměřené na prevenci kriminality ve městě zve své spoluobčany nový starosta Sázavy Ivan Koldcsiter. Beseda, která se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Sázava na náměstí Voskovce a Wericha ve středu 27. března od 16 hodin, se bude týkat dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Při setkání se bude hovořit nejen o tom, co se podařilo či úplně nepovedlo, ale také o sestavování nového Plánu prevence kriminality města Sázavy.

Radní určili normy udělování dotací

Benešov – Návrh na schválení pravidel pro žadatele a příjemce dotací z Grantového fondu města Benešova na podporu registrovaných sociálních služeb a sociální oblasti pro právnické a fyzické osoby posvětili svým souhlasem benešovští radní. Rada města současně vyhlásila dotační řízení pro několik oblastí souvisejících právě se sociální problematikou. Patří k nim například podpora rodin s dětmi, podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených, podpora zaměstnanosti, podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením nebo také podpora informovanosti.

Advokáti poběží v Konopišti pro parohy

Konopiště – Další ze svých společensko – sportovních podniků, chystá na polovinu prvního ledního měsíce Česká advokátní komora. Nebude se konat v jejím sídelním městě, jímž je Praha, ale v Benešově. Přesněji, v konopišťském zámeckém parku. Právě ten je jako stvořený pro závod v orientačním běhu. Závody připravené Českou advokátní komorou se jmenují O parohy arcivévody Ferdinanda. Kvůli tomu profesní sdružení požádalo o souhlas s konáním závodu benešovskou městskou radu. Ta při své poslední schůzi žádosti vyhověla, a tak se advokáti mohou už nyní těšit na 15. června, kdy se na Konopišti od 9 do 14 hodin jejich podnik koná.