Slavnostní setkání přichystalo zastupitelstvo v říjnu pro děti narozené od ledna do června 2019 a v lednu 2020 pro děti narozené od července do prosince 2019. Rodiče novorozených občánků se podepíší do pamětní knihy a bude jim předán pamětní list. Připraveno bude malé občerstvení a krátký doprovodný program.

Oceněné publikace budou vystaveny v muzeu umění a designu

Benešov – Celkem 33 publikací, které ocenila mezinárodní odborná porota v 54. ročníku prestižní soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018, bude vystaveno od sedmnáctého do posledního srpna v Muzeu umění a designu Benešov. Soutěž pořádalo Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení. Nejkrásnějším katalogem se stala Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.