Směrem k Sázavě bude provedena opěrná stěna a přeložena kanalizace. Městská rada záměr projednala a požaduje doplnění žádosti o vizualizaci v souladu se stanoviskem městského architekta. Radní také nesouhlasí s rušením parkovacích míst.

Jarmark přinese omezení v centru Benešova

Benešov – I když se pravidelný Benešovský jarmark bude konat až za půldruhého měsíce, už nyní upozorňuje Silniční správní úřad Benešov na to, že kvůli akci dojde k dočasnému zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu v centru města. Zatím oznámení úřad vydal jako návrh opatření obecné povahy. Konkrétně začne platit v pondělí 29. dubna v osm hodin ráno a skončí ve středu 1. května ve 22 hodin. Omezení se bude týkat Masarykova a Malého náměstí a také ulic v jejich bezprostřední blízkosti.

Opraví silnici od Neveklova v mostu přes Vltavu

Neveklov – Žádost o vydání stavebního povolení kvůli opravě silnice druhé třídy číslo 114, vedoucí z Neveklova k mostu přes vltavské slapské jezero u Nebřichu, podal správce komunikace, Středočeský kraj. Ten hodlá ještě letos opravit zmiňovaný úsek silnice dlouhý téměř osm kilometrů.