Proto 17. července 2018 zahájil řízení o odstranění stavby. Vlastník stavby ale požádal o dodatečné povolení a předložil i náležité podklady. Speciální stavební úřad proto přerušil řízení o odstranění stavby. V řízení o jejím dodatečném povolení vlastník stavby prokázal, že stavba není v rozporu se stavebním zákonem, proto stavební úřad stavbu dodatečně povolil.

Odvolali členy správních rad, jmenovali nové

Benešov – Po vítězných volbách zákonitý proces odvolávání členů správních rad a rušení pověření k zastupování města Benešova či k účasti v dozorčí radě, mělo na pořadu nové zastupitelstvo. Ze správní rady Obecní lesy Benešovska a Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov byl odvolán bývalý místostarosta města Jiří Švadlena, z valné hromady Bene-Bus a Úpravny vody Želivka, pak bývalý benešovský starosta Petr Hostek. Oběma někdejším radničním funkcionářům zastupitelstvo také zrušilo pověření k zastupování města na členské schůzi zapsané společnosti Střední Čechy a k účasti v jeho dozorčí radě. Odvolané funkcionáře nahradili současní lídři radnice, starosta Jaroslav Hlavnička (Bene-Bus a Úpravna vody Želivka) a místostarostové Roman Tichovský (Obecní lesy Benešovska, Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov) a Zdeněk Zahradníček (členská schůze zapsané společnosti Střední Čechy, účast v dozorčí radě zapsané společnosti Střední Čechy).

U křižovatky v Mariánovicích navrhují úpravu provozu

Benešov – Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích týkající se silnice třetí třídy číslo 1103h, což je místní komunikace od nové okružní křižovatky u Mariánovic ve směru do této benešovské městské části, projednává Silniční správní úřad Benešov. Na základě toho bude odstraněno nebo posunuto stávající dopravní značení a provedeno nové dopravní značení. Týká se to jak svislého, tak vodorovného dopravního značení u stavby Okružní křižovatka Mariánovice, západ, jehož investorem je Středočeský kraj. Podmínkou uvedeného značení je jeho umístění v souladu s vyhláškou. Dopravní značení bude umístěno nejpozději do 30. dubna příštího roku.

Výbory kontrolní a finanční mají už své nové členy

Benešov – Členy Finančního výboru Zastupitelstva města Benešova zvolili na své pondělní schůzi komunální politici. Předsedou FV je Jiří Švadlena (ANO) a členy pak Petr Hostek, Romana Prchalová Hocková, Josef Krejčík, Radim Poustka, Daniel Netušil, Josefa Brabec, Lukáš Zevl a Pavel Dvořák. Stejně se stalo i u Kontrolního výboru Zastupitelstva města Benešova. Předsedou je Michal Budlovský (KSČM), členy pak Jakub Hostek, Jan Zamrazil, Ivan Cinka, Jaroslav Dolejš, Igor Chromý, Radek Klempera, Milan Novotný a Jiří Harvan.