V prostoru dálničního exitu 41 dojde k úpravě přilehlých úseků silnice II/111, která vede z Divišova do Českého Šternberku a silnice III/11126 ze Šternova do Drahňovic. Cestáři tam posunou svislé dopravního značení a zařízení, a to v souvislosti s modernizací dálnice v úseku mezi exitem 34 Ostředek a exitem 41 Šternov. Cestáři posunou stávající značky začátek a konec obce Šternov. Současně zmizí značka nebezpečí smyku včetně upozornění na zatáčku vpravo. Přesunuta bude i směrová tabule s cílem Drahňovice a příkazová značka nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/h.

Obyvatelé Benešova se mohou vyjádřit k udržitelnému rozvoji města

Benešov – O materiály s názvem Plán udržitelného rozvoje se při svém dalším bytí bude opírat město Benešov. Návrhy udržitelného rozvoje jsou proto veřejnosti dostupné. A pochopitelně také připravené k připomínkování. Připomínky k na webu města zveřejněným materiálům mohou obyvatelé Benešova zasílat na e-mailovou adresu zřízenou speciálně pro ty účely pur@benesov-city.cz. „Pro snadnou orientaci v dokumentu, uvádějte prosím název kapitoly, číslo stránky, případně označení tabulky nebo grafu,“ uvedla Iva Lajpertová z Odboru vnitřních věcí. Připomínky je možné posílat jen do 15. března.

U obchodu zastaví méně aut, nahradí je zeleň a stromy

Benešov – Méně místa pro auta, více pro stromy. Tak bude vypadat úprava prostoru benešovského obchodního domu Lidl, v ulici Červené Vršky. Při modernizaci místa majitel obchodu zbourá starou halu orientovanou od severu k jihu a nahradí ji novou, stojící v ose od východu na západ. Modernizace obchodních míst německého řetězce z Neckarsulmu probíhá, obdobně jako u sesterského Kauflandu, na řadě míst v České republice. A také zákazníci z Benešova jí už brzy poznají. Odbor výstavby a územního plánování kvůli tomuto záměru už zahájil územní řízení a připravuje vydání stavebního povolení. Nová prodejní hala bude stát vlevo od vjezdu na parkoviště z ulice Červené Vršky a vpravo se posune parkoviště. Vjezd na něj „ohlídá“ automatický parkovací systém se závorou.