Jeho majitel se o něj může přihlásit během pracovních dnů na městském úřadě, v podatelně na ztrátách a nálezech. Ztrátu věci ale musí hodnověrně doložit, například svědeckou výpovědí, čestným prohlášením nebo popisem věci, protože vlastnictví k věci je třeba prokázat jednoznačně. A kolik předmětů nálezci v Benešově odevzdali? V roce 2015 - 98, 2016 - 53, 2017 - 35 a loni už jen 21.

Školku si zájemci mohou projít před zápisem

Benešov – Žádné kupování zajíce v pytli. Přesně tak přistupují benešovské mateřské školy ke svým budoucím klientům. Ve středu 15. května se tam totiž uskuteční zápisy pro školní rok 2019/2020. Startují uvedený den v 8 hodin dopoledne a skončí v 15 hodin.

Každou mateřinku mohou zájemci ještě před samotným zapisováním dítěte navštívit v rámci Dnů otevřených dveří. S sebou k zápisu pak musejí rodiče přinést rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte a také svůj občanský průkaz. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhodne čas zápisu, proto mohou rodiče přijít kdykoliv v uvedené době.

Finanční úřad jmenuje ty, kteří se nepřihlásili k dani

Benešovsko – K nahlédnutí na berních úřadech v celém Středočeském kraji je až do pondělí 27. května hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti správce daně, daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Po půlstoletí se brali znovu

Benešov - Celé půlstoletí v jediném úředně posvěceném svazku vydrželi manželé Vynikalovi z Přestavlk u Čerčan. Svou druhou, zlatou svatbu a s ní i slib, obnovili v pátek 26. dubna. Oddávající byla tentokrát benešovská zastupitelka Petra Kuchařová.