Dodávka pitné vody byla kvůli havárii přerušena pro obyvatele řadových domů v ulicích Čedíkově, Erbenově, Hálkově, Longenově a také Jánského.

Dobrovolný svazek Obecní lesy navrhl rozpočet

Benešovsko – Dobrovolný svazek obcí (DSO) Obecní lesy navrhl plán na příští rok a hodnotil také rok právě končící. „Rozpočet na příští rok byl sestavený tak, aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu,“ uvedl lesní hospodář Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Jan Krejčí.

DSO v příštím roce počítá s výdaji ve výši necelých 7,5 milionu korun. Na straně příjmů naopak kalkuluje s částkou přes 8,1 milionu korun. „Rozpočtové výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění,“ dodal Jan Krejčí. Členy Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy jsou Benešov, Václavice, Chrášťany, Bukovany, Mrač, Týnec nad Sázavou, Soběhrdy, Petroupim a Chlístov.

Ve Větrné ulici opraví komunikaci i veřejná světla

Sázava – Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Benešov a jeho oddělení silniční správní úřad, schválil stavební záměr společného povolení na soubor staveb ve městě Sázavě. Jedná se o rekonstrukci Větrné ulice, konkrétně o opravu komunikace a zpevněných ploch a také veřejného osvětlení.

Podle úředního dokumentu je hlavní stavbou souboru staveb komunikace a vedlejší pak veřejné osvětlení. Oprava komunikace a zpevněné plochy bude provedena v délce 149 metrů a povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu. Uliční prostor má proměnnou šířku mezi sedmi a dvanácti metry. Šířka zpevněné plochy je 5 až 6 metrů.

V Benešově se vracejí k tradici pondělních schůzí

Benešov – K tradičnímu jednacímu dni, tedy pondělí a také na obvyklé místo se vrací schůze benešovského zastupitelstva. Důkazem toho je poslední letošní jednání, které se uskuteční v Městském divadle Na Poště v pondělí 17. prosince od 18 hodin.