Nová komunikace v uvedených místech vzniká v rámci stavby protipovodňových opatření. Veřejný přístup na účelovou komunikaci bude podle projektové dokumentace a stavebního povolení z letošního února omezen svislým dopravním značením a upozorněním, že to neplatí pro vozidla Povodí Vltavy.

Dozlatova upečená husa zpomalí projíždění Bedrčí

Bedrč – Bezpečnost nade vše. Právě tak lze chápat stanovení přechodné úpravy provozu na silnici procházející benešovskou městskou částí, osadou Bedrč. Právě do této malé vsi se na závěr velkých prázdnin každoročně sjíždějí kulináři ze širokého okolí, aby se setkali se svými přáteli nad voňavými porcemi pečených vodních ptáků. Zlatá husa bedrčská, jak se akce jmenuje, se uskuteční v sobotu 24. srpna na louce u obecního domku. Kolem se v tu dobu budou pohybovat stovky lidí a v klidu nezůstanou ani automobily přespolních účastníků. Proto v době hodů dojde k přechodnému snížení povolené rychlosti jízdy aut na sinici druhé třídy číslo 110 z Benešova do Soběhrd, a to až na 30 kilometrů v hodině.