Stavební práce při budování koridoru pro chodce se uskuteční mezi autobusovými zastávkami v Prosečnici, kousek od tamní vlakové zastávky. Pracovat se přitom bude ve dvou etapách. Každá z nich se uskuteční na jedné straně silniční komunikace II/106 a na práce upozorní motoristy přenosné dopravní značky.

Ty by měly být podle Silničního správního úřadu umístěny tak, aby nezasahovaly do rozhledových poměrů křižovatek, respektive připojení účelových komunikací a sousedních nemovitostí. Řidiči by si při projíždění Prosečnicí měli dávat pozor a to už od pondělí 3. do středy 19. prosince.

Kvůli plynu cestu nerozkopou

Benešov - Budování přípojky plynu pro stavbu výrobní a skladové haly v benešovské Křižíkově ulici, v oblasti osady Mariánovice, chystá investor díla. Kvůli tomu dojde k přechodné úpravě tamního provozu na pozemní komunikaci. Plyn stavebník přivede k hale nikoliv výkopem, ale takzvaným protlakem.

Potrubí speciální zařízení protáhne pod vozovkou, aniž by byly zapotřebí výkopové práce a s nimi došlo k poškození celistvosti vozovky. I k takovým pracím, ale bude potřeba zábor části komunikace. Stane se tak od v době od 3. do 12. prosince. Pracovní místo zvýrazní motoristům přenosné dopravní značky.

Na HIV otestují pouze v jeden den

Benešov – Přesto, že se Evropský testovací týden koná od pondělí 26. do pátku 30. listopadu, v Benešově se ho zájemci o testy na HIV mohou zúčastnit jen ve středu 26. listopadu. Během celého týdne je otevřeno všech dvacet HIV/AIDS poraden v Česku, které jsou rovnoměrně rozmístěny v devíti krajích.

„Testy jsou dostupné každému. Zásadním benefitem testování během Evropského testovacího týdne je, že probíhá kompletně zdarma,“ upozornila lékařka Daniela Fránová, vedoucí poraden HIV/AIDS na Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který je garantem akce v České republice. Testování v Benešově se koná ve středu 28. listopadu od 8 do 17 hodin v Černoleské ulici u čp. 2053, což je objekt krajské hygienické stanice.

Občané upozornili na lišku i zatoulaného psa

Benešov – Jak různorodá je práce městských policistů potvrdil znovu uplynulý víkend. Na lince 156 totiž jeden z obyvatel Benešova upozorňoval strážníky na lišku probíhající ulicí od Malého náměstí směrem k radnici. Další z volajících strážníky spravil o zatoulaném psu v Nezvalově ulici i o tom, že zvířeti poskytl azyl u sebe doma. Strážníci umístili foto psa na fb a majitel se o něj zanedlouho přihlásil.

„Naše hlídka také vykázala skupinu tří bezdomovců z čekárny vlakového nádraží Českých drah,“ informoval velitel benešovských strážníků Radek Stulík. Čekárnu Českých drah pro cestující zamykají až o půlnoci a toho muži využili. Po vykázání se přesunuli do zimní noclehárny v někdejších Táborských kasárnách. „Nechtějí tam moc chodit, protože se tam musí poslouchat,“ vysvětlil velitel strážníků.

Policisté radili dětem, jak naložit se šikanou

Sázava – Setkání s dětmi ze Základní školy v Sázavě zařadili do svého programu policisté z Benešova. Pro páťáky si připravili téma šikaně s níž se setkávají stále častěji ve formě kyberšikany. Pachatel totiž šikanuje prostřednictvím internetu a to nejčastěji na sociálních sítích.

„Vysvětlovali jsme dětem, co se pod pojmem šikana skrývá, přiblížili jim projevy a formy šikany a odpovědnost za toto jednání. A také jsme jim zopakovali, že ubližování druhým není správné, a že nemají dělat nic, co se nelíbí jim samotným,“ připomněla mluvčí benešovské policie Veronika Čermáková. Součástí přednášky bylo i video související s tématem, které policisté s dětmi rozebrali. 

Zdviže opraví výtahář později

Benešov – Dodatek ke smlouvě sjednané v úvodu září schválila při své poslední schůzi 16. listopadu městská rada ČSSD a ANO. Dokument se týká rekonstrukce výtahů v ulici Na Bezděkově v čp. 2001 až 2004. Teplická firma Výtahy Vaněrka může díky dodatku prodloužit termín dokončení díla do 20. března 2019 s tím, že opravu dvou výtahů v domech čp. 2001 a 2002 dokončí letos 20. prosince a další dva do 20. března 2019.