Účastníci budou mít možnost diskutovat o otázkách celkem osmi témat, která budou prezentována u osmi stolů. U nich budou k dispozici kompetentní úředníci, kteří odpoví na otázky účastníků. Hovořit se bude o územním rozvoji a bydlení včetně využití prostoru Táborských a Pražských kasáren. Dalšími tématy budou například životní prostředí, které zahrnuje veřejnou zeleň, odpadové hospodářství, voda, ovzduší či hluk, nebo doprava a bezpečnost.

V Týnci se studny budou vrtat dál

Další, v pořadí už čtvrté pokračování nabídky radnice na dotací pro vrtání studní projedná při své veřejné schůzi zastupitelstvo Týnce. Jeho program má celkem 16 bodů a samotné jednání ve velké zasedačce městského úřadu startuje v pondělí 16. září v 16 hodin. Kromě obvyklých procedurálních záležitostí komunální politici projednají a případně schválí také návrhy a připomínky občanů, majetkové převody či informace o stavu územního plánu a rozhodnutí o žádostech a také pořízení už jeho třetí změny.

Město nechá postavit do Bučovic další kontejnery

Další pobídku k třídění komunálního odpadu pro obyvatel venkovských částí Votic, udělali svým rozhodnutím radní města. Ti při své schůzi projednali a nakonec také odhlasovali přidání speciálních kontejnerů pro ukládání skla a papíru v Bučovicích. Obec leží na polovině cesty z Votic do Vojkova.