„Od oznámení události byli na místě během šesti minut,“ informoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel. „Díky tomu, že kůň nebyl agresivní, to pro nás byl relativně jednoduchý, desetiminutový zásah. Hasiči roztáhli oplocení hydraulickým rozpínákem, který používají běžně při dopravních nehodách,“ dodal mluvčí.

Nepředpokládané vícepráce zdraží akci v Tyršově ulici

Benešov – Kvůli nepředpokládaným vícepracem bude rekonstrukce parteru Tyršovy ulice znovu o něco dražší. Potvrdili to 23. ledna svým usnesením a návrhem na uzavření už třetího dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, radní města. Dodatek smlouvy uzavřené 25. září 2017 stanoví změnu ceny díla o více než 810 tisíc korun bez DPH. Tím dojde k navýšení ceny díla o 4,62 procenta a to z původní ceny, v níž je už započítaný předešlý, druhý dodatek smlouvy. Cena se tak zvedne z 56,3 milionu korun bez DPH na více než 57,1 milionu korun bez DPH.

„Novou Katušku“ oficiálně otevřou po zkušebním týdnu

Benešov – Už jen dva týdny dělí děti, kantory i další zaměstnance ZŠ a PŠ Benešov, sídlící dosud v areálu vily Katušky v Hodějovského ulici, od historického okamžiku. V pondělí 18. února se instituce přestěhuje z nevyhovujících prostor do nového areálu v téže ulici. Po týdenním prozatímním provozu město slavnostní otevření školy chystá na pondělí 25. února.

Úředníci zkontrolují, jak organizace využívají dotace

Benešov – Plán veřejnosprávních kontrol čerpání dotací z Grantového fondu města Benešova na letošní rok, schválila městská rada. Prověřování příjemců dotací se týká organizací působících na území města v oblasti sportu a jiného využití volného času, kultury, vzdělávání a vědy a také ostatních veřejně prospěšných účelů. Kontrolami se bude z pověření rady zabývat útvaru interního auditu.

Radní projednali a schválili návrh na vyklizení bytu

Benešov – O tom, že se nevyplatí neplatit nájem a neřešit nastalou situaci domluvou s pronajímatelem, se přesvědčil další dlužník z obecního bytu. Jeho případem se zabývali radní města při své poslední schůzi. Při ní odhlasovali návrh na schválení podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu 1+1 ve Vlašimské ulici. Rada současně pověřila Odbor rozvoje města a správy majetku zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci zmiňovaného usnesení.

Ilustrační foto
Ceny bytů za deset let stouply asi o čtvrtinu
Vepřové hody v Postupicích.
Vepřové hody v Postupicích měly svoji premiéru