Obyvatelé Čeřenic mají mít zakázáno napouštění bazénů, zalévání pozemků, mytí aut, dopouštění studní, kropení a mytí veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně. Vodu z veřejného vodovodu mohou obyvatelé, jichž je necelá šedesátka, užívat pouze pro osobní potřebu k pití a hygieně. Porušením opatření se fyzické nebo právnické osoby dopustí přestupku a mohou dostat pokutu do 50 tisíc korun.

Do Skalice a Mysliče auta nad 3,5 tuny jezdit nebudou

Myslič, Skalice – Omezení jízdy kamionů a aut nad 3,5 tuny do Skalice a Mysliče, obcí u Benešova, s výjimkou dopravní obsluhy, bude mít za úkol nové dopravní značení. Jeho návrh nyní čeká na ukončení třicetidenní lhůty, po kterou musí být zveřejněn. Silniční správní úřad Benešov ho tam vyvěsil 7. května.

Návrh vychází z požadavku Policie ČR o doplnění a úpravu dopravního značení v Myslíči, v návaznosti na silnici II/112 z Benešova do Vlašimi. Úřad navrhl úpravu dopravního značení ve Skalici tak, aby tvořilo ucelený systém. Dosud totiž na některých příjezdech značky chybí. Policie ČR požaduje také odstranění dodatkové tabulky „mimo vozidel s povolením Obecního úřadu Struhařov“. Výjimky z místní úpravy provozu pak povolí Městský úřad Benešov.

Při veletrhu najde každý to své

Benešov – Ve městě u Konopiště si budou děti ve středu 22. května vybírat sport, který by je mohl bavit. Jejich nabídku najdou při už třetím Veletrhu sportovních aktivit. Přitom si budou vybírat jak ze sportů individuálních, tak kolektivních. Budou to ale vždy sporty, které lze v provozovat i v Benešově. Akce se uskuteční na zimním stadionu od 8.30 do 15 hodin.